Opintojakso

Hae opetus/tentit
XKIE0200 Kielet ja kulttuurit, 25 op 
Koodi XKIE0200  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kielet ja kulttuurit  Lyhenne Kielet ja kultt 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0145 Kulttuurienvälinen viestintä 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Sisältö 

XKIE0200 KIELET JA KULTTUURIT (25 op)

Kielet ja kulttuurit -opintokokonaisuus (25 op) tarjoaa mahdollisuuden kehittää laajan kieli- ja kulttuuriosaamisen lisäksi kykyä ymmärtää kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia toiminta-, viestintä- ja ajatusmalleissa. Usean kielen opiskelu (kokonaisuuden ulkopuolelle jäävien ruotsin ja englannin kielten lisäksi) syventää ymmärrystä kielissä esiintyvistä rakenteellisista samanlaisuuksista ja eroavaisuuksista ja helpottaa siten monipuolisen kielitaidon rakentamista jatkossakin. Kokonaisuus tavoittelee monipuolisesta kansainvälistymisestä kiinnostuneita opiskelijoita.

Sivuaine kootaan kolmesta moduulista:
1. Kieliopinnot (9-12 op)
2. Kulttuuriopinnot (9-12 op)
3. Kulttuurienvälisen viestinnän opinnot (4-6 op)

Moduulit:

1. Kielet (9-12 op)

Kieliä on oltava vähintään 2, korkeintaan neljä.
Alkeistason kursseja (A1-A2) voi olla korkeintaan puolet moduulin opintopisteistä.
Kielikurssien tarjonta löytyy WebOodista.

Huom! Tähän moduuliin ei voi sisällyttää:
- suomalainen opiskelija: äidinkielen, toisen kotimaisen tai englannin kielen opintoja
- kansainvälinen opiskelija: oman äidinkielen tai englannin kielen opintoja.

2. Kulttuurit (9-12 op)

Kurssien on käsiteltävä nykypäivän kulttuuria (kansakunnan mentaliteetti, yhteiskunta, työelämä jne.), eikä esim. kulttuurihistoriaa.
Kurssit voivat olla suomeksi, englanniksi tai muuksi kieleksi.

Tähän moduuliin voi sisällyttää seuraavia kulttuurikursseja:

XENG0202 USA: Society and Culture (3 ECTS)
XENG0203 Britain: Society and Culture (3 ECTS)
XENG0210 Australia: Society and Culture (3 ECTS)
XICP0233 Understanding the German-speaking Countries (3 ECTS)
XITA0007 Understanding Italy (3 ECTS)
XKII0007 Understanding China (3 ECTS)
XRAN0008 Understanding France (3 ECTS)
XRAN0232 La Francophonie Aujourd’hui: Questions d’Actualité (3 ECTS)
XVEN0009 Russian Culture Club (3 ECTS)

Kansainväliset opiskelijat (mutta eivät suomalaiset opiskelijat) voivat sisällyttää tähän moduuliin myös seuraavia kursseja:
XFIN0229 Suomalainen elämäntapa, taide ja kulttuuri (2 op) (verkkokurssi)
XFIN0230 Finnish Culture (3 ECTS). 

3. Kulttuurienvälinen viestintä (4-6 op)

Tähän moduuliin sopii joko XICP0211 Introduction to Intercultural Communication (5-6 op) tai XICP0212 Reflections on Intercultural Communication (4-5 op). 

Vastaavia ulkomailla suoritettuja yliopistokursseja voidaan myös sisällyttää mainittuihin moduuliin.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä