Opintojakso

Hae opetus/tentit
SAAM0100 Saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen perusopinnot, 25 op 
Koodi SAAM0100  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen perusopinnot  Lyhenne Saamen- ja alku 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0040 Saamen kieli 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Saamentutkimuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa saamen- ja alkuperäiskansatutkimus omaksi monitieteelliseksi kokonaisuudekseen, jolla on tietyt tietoteoreettiset lähtökohdat ja peruperiaatteet
- tunnistaa saamelaisen yhteiskunnan keskeiset kysymykset ja erityispiirteet osana maailmanlaajuista alkuperäiskansayhteisöä sekä suhteessa pohjoismaisiin valtayhteiskuntiin
-hahmottaa saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen tutkimuksellisia lähtökohtia, näkökulmia sekä keskeisiä tutkimuseettisiä ja -menetelmällisiä erityiskysymyksiä, jotka liittyvät saamelaisten ja saamelaisyhteisöjen asemaan, toimintatapoihin ja suhteisiin
- tunnistaa saamelaisten erityisaseman ja erityispiirteet alkuperäiskansana sekä hahmottaa saamentutkimuksen osana alkuperäiskansatutkimusta
- kuvata ja analysoida saamelaiselinkeinojen sekä saamelaisen ympäristösuhteen eri ulottuvuuksia
- jäsentää saamelaisen yhteiskunnan ilmiöitä etenkin yhteiskuntatieteellisin ja oikeustieteellisin tutkimuksellisin välinein ja näkökulmasta.

 
Sisältö 

SAAM0100 Saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen perusopinnot (25 op)

SAAM0101 Johdatus saamen- ja alkuperäiskansatutkimukseen 5 op
SAAM0102 Saamelaisten historia 5 op
SAAM0103 Saamelaiset perinteiset elinkeinot saamelaisyhteisössä 5 op
SAAM0104 Saamelainen yhteiskunta ja valtasuhteet 5 op
Valinnaiset opinnot (opiskelija valitsee seuraavista opintojaksoista vähintään 5 op):
ONVAL0001 Saamelaisoikeus 5 op
LAER1238 Saamenpedagogiikka 5 op
UYLE0345 Saamelainen taide 5 op
LAER1239 Saamen kieli suomen kielisille 5 op
LAER1240 Saamen kieli 5 op

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä