Opintojakso

Hae opetus/tentit
PROJ0101 Johdatus projektityöhön, 3 op 
Koodi PROJ0101  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus projektityöhön  Lyhenne Johdatus projek 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0430 Johtaminen 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Maria Hakkarainen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa projektityöskentelyn yleiset periaatteet
- palauttaa mieleen projektisuunnittelun vaiheet
- eritellä oman alansa projektien teemoja ja tavoitteita
- tunnistaa luovuuden ja yrittäjämäisen toiminnan merkityksen projektitoiminnassa
- kertoa ideointimenetelmistä projektityössä
- tehdä rahoitushakuun hanke- tai apurahasuunnitelman ideapaperin.

 
Sisältö 

Projektin ideointi ja vaiheittainen suunnittelu hankkeeksi, hankkeen ideapaperin laatiminen, itsensä johtaminen projektityössä, tieto- ja viestintätekniikka sekä luovuus käytännön projektityössä.

 
Toteutus ja työmuodot 

(Verkko-)opetus (n. 10 t) ja ohjaus (1–2 t). Itsenäistä työskentelyä ja/tai ryhmätyötä (38–65 t).

 
Vaadittavat suoritukset 

Opetukseen osallistuminen, oppimistehtävä ja/tai ideapaperi hankkeeksi. Oppimistehtävän laajuus opintopistemäärän mukaan.

 
Oheiskirjallisuus 

Cleland, D. & Gareis, R. (edit.)(2006). Global Project Management Handbook. Planning, Organizing and controlling International Projects (Second edition). New York: McGraw-Hill

Binder, J. (2009). Global project management: communication, collaboration and management across borders. Strategic Direction, 25(9).

Ruuska, K. (2007). Pidä Projekti hallinnassa, suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. Helsinki:Gummerus Kirjapaino Oy.

Silfverberg, P (2007). Ideasta projektiksi. Helsinki. Edita.

Muu ilmoitettava materiaali.

 
Arviointi 

Hyväksytty: Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella.

Hylätty: Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä.

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Matkailututkimuksen yliopistonlehtori

 
Opetuskieli 

Suomi (joka toinen vuosi toinen toteutus englanniksi).

 
Lisätiedot 

Opiskelija voi suoritta opintojakson 2 op:n tai 3 op:n laajuisena.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä