Opintojakso

Hae opetus/tentit
TUKO1245 Esiintyminen ja osallistuminen tiede- ja taideyhteisössä, 3-6 op 
Koodi TUKO1245  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Esiintyminen ja osallistuminen tiede- ja taideyhteisössä  Lyhenne Esiintyminen ja 
Laajuus3-6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTutkijakoulu Oppiaine0960 Tutkijakoulu 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tutkijakoulu 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan väitöskirjatutkija:
- on pitänyt omaa tutkimustaan käsittelevän esityksen kansainvälisessä, monitieteisessä konferenssissa
- on osallistunut aktiivisesti keskusteluun kansainvälisessä, monitieteisessä konferenssissa
- tuntee oman tieteenalansa ajankohtaista keskustelua
- tuntee kansainvälisen, monitieteisen konferenssin toimintaperiaatteita.

 
Sisältö 

Opintojakson lähtökohtana on, että väitöskirjatutkija osallistuu kansainväliseen, monitieteiseen konferenssiin pitämällä oman esityksen. Omaan esitykseen liittyviä tehtäviä on mahdollista suorittaa 3–6 opintopisteen verran; tarkemmat tiedot kohdassa "Vaadittavat suoritukset".

 
Edeltävät opinnot 

Läsnäolevaksi ilmoittautunut väitöskirjatutkija suorittaa jatko-opintojaan Lapin yliopistossa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Väitöskirjatutkija keskustelee ensin väitöskirjan ohjaajansa kanssa, jonka perusteella hän jättää konferenssiesityksen käsikirjoituksen arvioitavaksi. Lisätietoa kohdassa "Vaadittavat suoritukset".

 
Vaadittavat suoritukset 

Opintojaksosta voi suorittaa 3–6 opintopistettä. Kolmen opintopisteen suoritus on ansaittu, kun väitöskirjatutkija osallistuu tapahtumaan pitämällä oman esityksen ja osallistumalla aktiivisesti muiden esitysten keskusteluun (3 op). Kaksi opintopistettä lisää voi ansaita kirjoittamalla reflektion omasta esityksestään (2 op). Näkökulmana reflektiossa voi olla oman esityksen/tutkimuksen sisältö suhteessa tapahtuman muihin sisältöihin, oman esityksen herättämä keskustelu ja/tai oman tutkijaidentiteetin muodostuminen. Yhden opintopisteen voi suorittaa kirjoittamalla raportin yhdestä istunnosta, jossa väitöskirjatutkija reflektoi istunnon sisältöä oman esityksensä sisällön näkökulmasta (1 op). Kaikki edellä mainitut tehtävät suorittamalla voi saada yhteensä enintään kuusi opintopistettä.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Kohderyhmä 

Väitöskirjatutkijat

 
Aikataulu 

Aikataulu määrittyy kansainvälisen, monitieteisen konferenssin aikataulun mukaan. Väitöskirjatutkijan tulee varmistaa opintojakson soveltuvuus omalta ohjaajaltaan.

 

 
Vastuuhenkilö 

Väitöskirjatutkijan pääohjaaja

 
Opetuskieli 

englanti

 
Ilmoittautuminen 

Väitöskirjatutkija keskustelee konferenssiin osallistumisesta ohjaajansa kanssa, ja konferenssiin osallistumisen jälkeen ohjaaja antaa suoritusmerkinnän ja opintopisteet suoritettujen tehtävien mukaan (3–6 op).

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Esiintyminen ja osallistuminen tiede- ja taideyhteisössä  Harjoittelu    01.08.20 -31.12.20
ilmoittaudu Esiintyminen ja osallistuminen tiede- ja taideyhteisössä  Harjoittelu    01.01.21 -31.07.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä