Opintojakso

Hae opetus/tentit
GKAS3412 Ihmisoikeudet, globaali eetos sekä uskonnon probleema, 6 op 
Koodi GKAS3412  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ihmisoikeudet, globaali eetos sekä uskonnon probleema  Lyhenne Ihmisoikeudet, 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Partow Izadi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Etzioni, Amitai   Spirit of community rights, responsibilities and the communitarian agenda   1995  - Saatavuus
     Kaivola, Taina & Melén-Paaso, Monica, toim.  Education for global responsibility Finnish perspectives  2007  - Saatavuus
     Rotblat, J. ed.  World citizenship allegiance to humanity   1997  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 
 • ymmärtää ja osaa analysoida monikulttuurisen ja moniongelmaisen maailman asettamia yleismaailmallisia ja eettisiä haasteita, sekä tutkiskella globaalien standardien (erit. ihmisoikeudet) tarpeellisuutta kollektiivisten haasteiden ratkomisessa.
 • osaa problematisoida moniarvoisen yhteiskunnan todellisuutta ja hahmottaa sen eettismoraalisia mahdollisuuksia ja rajoituksia.
 • kykenee tarkastelemaan länsimaisen maailmankuvan globaalia vaikutusta sekä sen vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa globaaleihin haasteisiin ja ihmiskunnan keskuudessa vallitsevaan maailmankuvien moninaisuuteen.
 • tiedostaa uskonnon probleeman: toisaalta yhteiskunnallisten konfliktien usein uskontolähtöiset juuret ja toisaalta maailmanuskontojen historiallinen sivistysvaikutus.
 • on tutustunut käynnissä olevaan uskontojen välisen dialogiin ja siihen liittyvään yhteisen eettisen perustan etsintään yrityksenä tehdä pesäero perinteisestä uskontojen umpikujasta ja edetä uskontoilmiön rakentavampaan toteutumiseen yhteiskunnassa. 
 
Sisältö 
 • Globaalisti kestävien standardien, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, tarpeellisuus yleismaailmallisten haasteiden vallitessa sekä näiden soveltaminen maailman monikulttuuriseen ja yhteiskunnan moniarvoiseen todellisuuteen
 • länsimainen sivistys, sen historiallinen globaali vaikutus sekä sen tarjoamat mahdollisuudet ja sudenkuopat
 • uskontojen vaikutus yhteiskunnan elämään
 • uskonnot sekä dynaamisena ja uudistavina sivistysimpulsseina että konfliktien ja eriarvoisuuden moottoreina
 • käynnissä oleva uskontojen välinen dialogi mahdollisuuksineen ja puutteineen.

 

 
Edeltävät opinnot 

kurssi GKAS3411 (poikkeuksista voidaan neuvotella).

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot: 20 h; ryhmäkeskustelut: 5 h; itsenäinen työskentely: 135 h.

- aktiivinen osallistuminen luentoihin/harjoituksiin (2 op) hyv./hyl.

- henkilökohtainen oppimispäiväkirja (2 op) 1-5/hyl.

- ryhmäessee (2 op) 1-5/hyl

 
Vaadittavat suoritukset 
 • Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin
 • kirjallisuuden opiskelu
 • esseen laatiminen (pareittain tai pienryhmissä)
 • oppimispäiväkirjan laatiminen (yksin).

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

•   The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda, A. Etzioni, 1995.
•   Education for Global Responsibility, Ministry of Education in Finland (eds. T. Kaivola & M. Melén-Paaso), 2007.
•   World Citizenship: Allegiance to Humanity, J. Rotblat, (ed.), 1997.
•   Lisäksi opiskelija valitsee muita lähdeteoksia neuvottelussa opettajan kanssa.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

3. vuosikurssi, marraskuu (2. periodi, syyslukukausi).

 
Kohderyhmä 

Opiskelijat, joilla on erityinen kiinnostus kasvatuksen globaaliin ja monikulttuuriseen ulottuvuuteen.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Partow Izadi

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ihmisoikeudet, globaali eetos sekä uskonnon probleema  Luentokurssi  Partow Izadi 
25.10.21ma 12.00-16.00
01.11.21ma 12.00-16.00
09.11.21ti 12.00-16.00
16.11.21ti 12.00-16.00
23.11.21ti 12.00-16.00
29.11.21ma 12.00-16.00
02.12.21to 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä