Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0533 Opetusharjoittelu I, 3 op 
Koodi UKUV0533  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Opetusharjoittelu I  Lyhenne Opetusharjoitte 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Elina Härkönen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa opetustapahtuman keskeisiä piirteitä peruskoulun vuosiluokilla 0–6
- toteuttaa opetustuokion
- reflektoida omia opetuskokemuksiaan
- tunnistaa portfolion luonteen opettajan työn kehittämisen perustana ja välineenä
- aloittaa perusportfolion kokoamisen ja koko opinnot kestävän digitaalisen opetusportfoliotyöskentelyn

 
Sisältö 

Opetusharjoittelu perusopetuksen vuosiluokilla 0–6. Harjoitteluun liittyvä portfoliotyöskentely.

 
Toteutus ja työmuodot 

Johdantoluento (harjoitteluinfo) 2 h
Ohjaus digitaaliseen portfoliotyöskentelyyn 5 h
Opetusharjoittelu suoritetaan Rovaniemen kaupungin peruskoulujen vuosiluokilla 0–6:
- Rehtorin luento 1 h
- Ohjaavan opettajan ohjaus (yksilöohjaus 2 h ja ryhmäohjaus 4 h )
- Harjoitustunnit 2–4 h
- Opetuksen seuraaminen (nimikkoluokka ja muut luokat 10 h)
Itsenäinen työskentely 51 h; Palauteseminaari 2 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun ja ohjauskeskusteluihin harjoittelukoululla. Opetusportfoliotehtävät ja osallistuminen palauteseminaariin.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Kohderyhmä 

1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Elina Härkönen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä