Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0534 Kuvataideopetus II, 4 op 
Koodi UKUV0534  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataideopetus II  Lyhenne Kuvataideopetus 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Heli Koivurova 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 kuvataideopetuksen tavoitteet ja sisällöt
- suunnitella kuvataiteen oppitunteja ja huomioida niissä erilaisia työmuotoja
- tunnistaa kuvataiteen arvioinnin periaatteet
- tunnistaa kuvataideopettajan työn eri puolet ja taidekasvatustehtävän murrosikäisten parissa
- soveltaa oppimaansa harjoittelujaksolla
- tunnistaa inklusiivisen kuvataideopetuksen


 
Sisältö 

Opetussuunnitelma järjestelmänä, kuvataiteen opetussuunnitelman merkitys ja sisällöt peruskoulun yläluokilla. Kuvataiteen erilaiset työmuodot, arviointi ja portfolioarviointi, peruskoulun päättöarviointi. Peruskoulun vuosiluokat 7–9 ja sosiaalinen vuorovaikutus. Inklusiivinen taideopetus.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 14 h, harjoitukset 24 h, itsenäinen työskentely 62 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen kurssin työskentelyyn, luento- ja kirjallisuustentti.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.
Forsman, Anna-Christina & Piironen, Liisa, 2006: Kuvien kirja. Kuvataideopetuksen käsikirja perusopetukseen.
Granö, Päivi, Hiltunen, Mirja & Jokela, Timo, 2018: Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina (soveltuvin osin) 
Haveri, Minna, 2016: Hyviä kysymyksiä. Eettinen erityistaidetoiminta.
Koivurova, Anniina 2010: Kuvien rajat. Toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaalisessa tilassa.
Nilsson, Hertta, Parviala, Hannele, Santala-Ekelund, Satu & Tausta, Johanna, 2015: Kuvataide 7.
Suvanto, Titta & Töyssy, Seppo & Vartiainen, Liisa & Viitanen, Pirjo, 2004: Kuvan tekijä. Taide ja visuaalinen maailma.
Vuorikoski, Marjo & Törmä, Sirpa & Viskari, Sinikka, 2003: Opettajan vaiettu valta.
Verkko-oppimateriaalit ja -artikkelit sekä muu kurssilla jaettu materiaali.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

2–3. periodit

 
Kohderyhmä 

2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Anniina Koivurova

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Kuvataideopetus II  Luentokurssi  Marjo Pernu 
28.10.21to 09.00-12.00
01.11.21ma 13.00-16.00
10.11.21ke 09.00-12.00
22.11.21ma 09.00-12.00
07.12.21ti 09.00-11.00
ti 09.00-11.00
24.01.22ma 09.00-11.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä