Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0535 Opetusharjoittelu II, 3 op 
Koodi UKUV0535  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Opetusharjoittelu II  Lyhenne Opetusharjoitte 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- opettaa peruskoulun vuosiluokilla 7–9
- suunnitella kuvataiteen tunteja ja käyttää niillä erilaisia työmuotoja
- tunnistaa luokan vuorovaikutustilanteita ja analysoida omia vuorovaikutustaitojaan niiden osana
- reflektoida omia opetuskokemuksiaan
- antaa vertaispalautetta muille opetusharjoittelijoille
- jatkaa perusportfolion kokoamista ja kehittää opetusportfoliotyöskentelyään

 
Sisältö 

Opetusharjoittelu peruskoulun 7.–9.-luokilla. Harjoitteluun liittyvä portfoliotyöskentely

 
Edeltävät opinnot 

Perusopiskelijoilla opetusharjoittelu I- ja kuvataideopetus I-kurssien hyväksytty suorittaminen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Johdantoluento (harjoitteluinfo) 2 h
Opetusharjoittelu suoritetaan Rovaniemen peruskoulun vuosiluokilla 7–9:
-           Rehtorin luento 1 h
-           Ohjaavan opettajan ohjaus (yksilöohjaus 4 h, ryhmäohjaus ja palautekeskustelut 4 h)
-           Harjoitustunnit 8 h
-           Opetuksen seuraaminen (kuvataide 8 h, muut aineet 3 h)
Itsenäinen työskentely 49 h
Palauteseminaari 3h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun, palautekeskustelut, opetusportfoliotehtävät. Osallistuminen palauteseminaariin.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Kohderyhmä 

2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Anniina Koivurova

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä