Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0536 Kuvataideopetus III, 5 op 
Koodi UKUV0536  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataideopetus III  Lyhenne Kuvataideopetus 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa lukion kuvataideopetuksen tavoitteista ja sisällöistä
- suunnitella lukion kuvataiteen opetusjakson
- huomioida suunnitelmassaan integroinnin, kriittisen pedagogiikan ja monikulttuurisuuden näkökulmia osana yleissivistävän koulun taidekasvatusta
- tunnistaa taidekasvatuksen kansainvälisiä suuntauksia

 
Sisältö 

Kuvataideopetuksen lähtökohdat lukion opetussuunnitelmassa, työturvallisuus, integrointi, kriittinen pedagogiikka ja kulttuurinen moninaisuus kuvataideopetuksessa sekä muiden maiden taidekasvatus.

 
Edeltävät opinnot 

Kuvataideopettajan pedagogisten opintojen modulit I ja II on suoritettu.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot  20h, harjoitukset 24 h, itsenäinen työskentely 89 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen kurssin työskentelyyn, kirjallisuusessee tai ryhmätentti.

 
Oheiskirjallisuus 

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Giroux, Henry & McLaren, Peter (toim. Aittola ja Suoranta): Kriittinen pedagogiikka, 2001

Kettunen, Kaisa & Hiltunen, Mirja & Laitinen Sirkka ja Rastas, Marja (toim.): Kuvien keskellä, 2006

Kiilakoski, Tomi & Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo (toim.): Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, 2005 (soveltuvin osin)

Räsänen, Marjo: Kuvakulttuurit ja Integroiva taideopetus, 2008 (soveltuvin osin)

Räsänen, Marjo: Visuaalisen kulttuurin monilukukirja, 2015 (soveltuvin osin)

Granö, Päivi; Hiltunen, Mirja & Jokela, Timo: Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina, 2018 (soveltuvin osin)

Hiltunen, Mirja: Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä., 2009

Oikarinen-Jabai, Helena: Kohti monikulttuurista koulua – taidetyöpajat osana kulttuurikasvatusta, 2010  

Verkko-oppimateriaalit ja -artikkelit sekä muu kurssilla jaettu materiaali

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

3.-4. periodit

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot 1.vsk. Kurssi voidaan suorittaa jo kandivaiheen opintojen yhteydessä 3.vsk edellyttäen, että kuvataideopettajan pedagogisten opintojen modulit I ja II on suoritettu.

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus, Elina Härkönen

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä