Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0537 Opetusharjoittelu III, 5 op 
Koodi UKUV0537  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Opetusharjoittelu III  Lyhenne Opetusharjoitte 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Elina Härkönen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- työskennellä lukiossa ja peruskoulun vuosiluokilla 7–9
- suunnitella ja toteuttaa opetusjakson sekä huomioida kuvataiteen sisäisen integraation
- tunnistaa kuvataiteen aseman kouluyhteisössä ja pohtia kuvataideopettajan roolia osana sitä
- reflektoida omia opetuskokemuksiaan ja antaa vertaispalautetta
- jatkaa perusportfolion kokoamista ja kehittää edelleen opetusportfoliotyöskentelyään opettajan työn ja ammatillisen identiteetin kehittämisen välineenä

 
Sisältö 

Opetusharjoittelu lukiossa tai perusopetuksen 7.–9.-luokilla. Harjoitteluun liittyvä opetusportfoliotyöskentely.

 
Edeltävät opinnot 

Kuvataideopettajan pedagogisten opintojen modulit I ja II on suoritettu.

 
Toteutus ja työmuodot 

Johdantoluento (harjoitteluinfo) 2 h
Opetusharjoittelu suoritetaan kuvataiteen lehtorin ohjauksessa lukioiden tai peruskoulujen vuosiluokilla 7.–9. Rovaniemellä, Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa tai erillissopimuksesta muissa yliopistojen harjoittelukouluissa:
-           Rehtorin luento 2 h
-           Ohjaavan opettajan ohjaus (yksilöohjaus 9 h, jos opiskelija pitää kaikki harjoitustunnit itsenäisesti, ryhmäohjaus ja palautekeskustelut 5 h)
-           Harjoitustunnit 18–20 h
-           Opetuksen seuraaminen (kuvataide ja muut aineet 10–15 h)
Itsenäinen työskentely 84 h
Palauteseminaari 4 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun ja palautekeskusteluihin, opetusportfoliotehtävät.
Osallistuminen palauteseminaariin.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot 1.vsk. Kurssi voidaan suorittaa jo kandivaiheen opintojen yhteydessä 3.vsk edellyttäen, että kuvataideopettajan pedagogisten opintojen modulit I ja II on suoritettu.

 
Vastuuhenkilö 

KuUvataidekasvatus, Elina Härkönen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Opetusharjoittelu III  Harjoittelu  Marjo Pernu 
18.03.20ke 14.00-16.00
03.04.20pe 08.00-16.00
06.04.20ma 08.00-16.00
07.04.20ti 08.00-16.00
08.04.20ke 08.00-16.00
09.04.20to 08.00-16.00
14.04.20ti 08.00-16.00
15.04.20ke 08.00-16.00
16.04.20to 08.00-16.00
17.04.20pe 08.00-16.00
20.04.20ma 08.00-16.00
21.04.20ti 08.00-16.00
22.04.20ke 08.00-16.00
23.04.20to 08.00-16.00
24.04.20pe 08.00-16.00
27.04.20ma 08.00-16.00
28.04.20ti 08.00-16.00
29.04.20ke 08.00-16.00
30.04.20to 08.00-16.00
04.05.20ma 08.00-16.00
05.05.20ti 08.00-16.00
06.05.20ke 08.00-16.00
07.05.20to 08.00-16.00
08.05.20pe 08.00-16.00
11.05.20ma 08.00-16.00
12.05.20ti 08.00-16.00
13.05.20ke 08.00-16.00
20.05.20ke 09.00-13.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä