Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0120 Taidemuseo- ja näyttelypedagogiikka, 5 op 
Koodi UKUV0120  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Taidemuseo- ja näyttelypedagogiikka  Lyhenne Taidemuseo- ja 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Annamari Manninen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- taidemuseon toimintakäytännöt
- suunnitella ja toteuttaa pedagogista taidenäyttelytoimintaa ja siihen liittyviä työpajoja
- käyttää taidemuseota ja nykytaidetta taideopetuksen osana ja lähtökohtana

 
Sisältö 

Taidemuseo oppimisympäristönä, museopedagogisen projektin suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä taidemuseon kanssa. Näyttelyyn liittyvän oppimateriaalin tuottaminen, näyttelyopastus ja työpajatoiminta.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 21 h, ohjattu työskentely projektissa 24 h, itsenäistä työskentelyä 90 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja taidemuseoprojektiin. Kirjallisuusessee, raportti projektista.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Levanto, Marjatta & Pettersson, Susanna, 2004. Valistus, museopedagogiikka, oppiminen: taidemuseo kohtaa yleisönsä.
Pettersson, Susanna, 2009. Tulevaisuuden taidemuseo.
Burnham, Rika & Kai-Kee, Elliot, 2011. Teaching in the Art Museum.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

1.-4. periodit

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot 1. vuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, Anniina Koivurova ja Rovaniemen taidemuseo, museolehtori (projekti)

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Taidemuseo- ja näyttelypedagogiikka  Luentokurssi  Annamari Manninen 
26.08.21to 14.00-17.00
27.08.21pe 09.00-12.00
02.09.21to 13.00-16.00
03.09.21pe 09.00-12.00
09.09.21to 13.00-16.00
10.09.21pe 09.00-12.00
01.10.21pe 09.00-13.00
05.10.21ti 09.00-11.00
ti 09.00-11.00
13.12.21ma 09.00-13.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä