Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0121 Taidekasvatuksen syventävä taideproduktio, 6 op 
Koodi UKUV0121  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Taidekasvatuksen syventävä taideproduktio  Lyhenne Taidekasvatukse 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa -
toteuttaa suunnitelmallisesti taiteellisen produktion ajankohtaisen teeman parissa
- arvioida oman taiteellisen prosessinsa ja ilmaisunsa kehitystä suhteessa nykytaiteen muotoihin ja toimintatapoihin
- pohtia oman produktion ja teeman merkityksiä kuvataidekasvatuksen kannalta
- ohjata ilmiöperusteisia opintokokonaisuuksia oppiaineiden eheyttämiseen nykytaiteen keinoin  

 
Sisältö 

Nykytaiteen muodot ja toimintatavat kuten media- ja installaatiotaide, taiteidenvälisyys, taiteen ja tieteenvälisyys, tila-aika-paikka-sidonnaisuus ja performatiivisuus. Yksilöllistä tai ryhmissä tapahtuvaa taiteellista työskentelyä yhteisesti valittavan ajankohtaisen ilmiön parissa. 

 
Toteutus ja työmuodot 

Seminaarityöskentely (24–27 h), jossa tarkastellaan keskustellen taiteellisen prosessin etenemistä sekä valmiista töistä. Taidenäyttelyn valmistaminen (näyttely, katalogi, tiedotus ja avajaiset) toteutuneista produktioista. Ohjauksen määrä riippuu produktion luonteesta. Itsenäisen työskentelyn määrä 135h.

 
Oheiskirjallisuus 

Teeman mukainen vaihtuva kirjallisuus.
Jaettavat artikkelit.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Aloitus maisteriopintojen 1.vuoden 4. periodissa näyttelyyn tutustumisella.

 
Kohderyhmä 

Maisteriopintojen 1. opintovuosi /4. periodi ja koko 2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus/Antti Stöckell ja Maria Huhmarniemi

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Taidekasvatuksen syventävä taideproduktio 2021-2022  Luentokurssi  Suvi Autio,
Elina Luiro 
15.09.21ke 13.00-16.00
12.10.21ti 16.00-19.00
09.11.21ti 16.00-19.00
08.12.21ke 13.00-16.00
11.01.22ti 13.00-16.00
02.02.22ke 13.00-16.00
02.03.22ke 13.00-16.00
30.03.22ke 13.00-16.00
27.04.22ke 13.00-16.00
02.05.22ma 12.00-16.00
03.05.22ti 09.00-17.00
04.05.22ke 11.00-17.00
ke 18.00-20.00
09.05.22ma 12.00-16.00
ma 12.00-16.00
30.05.22ma 08.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä