Opintojakso

Hae opetus/tentit
TUKO1242 ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena, 2 op 
Koodi TUKO1242  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena  Lyhenne ATLAS.ti laadul 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTutkijakoulu Oppiaine0960 Tutkijakoulu 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tutkijakoulu 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen väitöskirjatutkija

- tuntee ATLAS.ti-ohjelman työkalut sekä mahdollisuudet ja rajoitukset laadullisen aineiston analysoinnissa
- osaa viedä ohjelmaan teksti-, kuva-, ääni- ja videoaineistoa, käyttää ohjelman eri perustoimintoja ja hyödyntää ohjelmaa oman aineistonsa analysoinnissa.

 

 
Sisältö 

Opintojakson tarkoitus on opastaa laadullista analyysia tekeviä tutkijoita ATLAS.ti-analyysiohjelman käyttöönotossa ja peruskäytössä.
Opintojakson aikana tutustutaan seuraaviin teemoihin:

- ATLAS.ti:n lisenssit, eri versiot ja yhteiskäyttö muiden ohjelmien kanssa
- Analyysiohjelman peruskäsitteet ja taustaideologia
- Aineiston esikäsittely ja vienti ATLAS.ti:hin
- Ohjelman peruskäyttö ja toiminnot
- Erilaiset tutkimusaineistot ATLAS.ti:ssa
- Aineiston järjestäminen, koodaus, havaintojen teko ja tulkinta
- Analyysiohjelman hyödyt ja haasteet

Väitöskirjatutkijat voivat halutessaan tuoda omaa aineistoaan mukanaan ja kokeilla sen työstämistä ATLAS.ti:n avulla tai harjoitella ohjelman käyttöä valmiilla aineistolla.

 
Edeltävät opinnot 

Opintojakso järjestetään Lapin yliopiston väitöskirjatutkijoille. Tutkimus- ja opetushenkilöstön jäsenet ovat myös tervetulleita mukaan.

 

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso koostuu ennakkotehtävästä, luennoista ja käytännön harjoituksista. Opintojaksolle on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta. Etäosallistuminen edellyttää ilmaisohjelman lataamista omalle koneelle. Kokeilukäyttöön on saatavilla ilmaisversio Atlas.ti kotivisuilta https://atlasti.com/free-trial-version/. ATK121-luokan koneille on asennettuna yliopistolisensseillä toimiva Atlas.tin versio 8.

 
Vaadittavat suoritukset 

Ennakkotehtävä, läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen, harjoitustehtävien tekeminen.

Ennakkotehtävä, joka palautetaan opettajalle sähköpostitse (piia.rytilahti@ulapland.fi) ensimmäiseen luentokertaan mennessä eli tiistaina 2.3.2021.

Lyhyt kuvaus, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:
- Nimi, yliopisto ja pääaine
- Väitös- tai muun tutkimuksen aihe, tavoite ja tutkimusmenetelmät
- Minkä tyyppistä laadullista aineistoa on tavoitteena analysoida tai työstää ATLAS.ti-ohjelmalla?
- Miten aineistoa on ollut tavoitteena analysoida (ryhmittelemällä, tyypittelemällä, diskursseina tms.)?
- Onko aiemmin käyttänyt laadullisten aineistojen analysointiin tarkoitettuja ohjelmia? Jos niin mitä?
- Mitä toiveita on opintojaksolta?

Vastaukset auttavat opettajaa räätälöimään sisältöä osallistujien oppimistarpeiden mukaan.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 

 
Kohderyhmä 

Väitöskirjatutkijat, tutkimus- ja opetushenkilökunta

 
Vastuuhenkilö 

Opettaja: Piia Rytilahti, TaT

 
Opetuskieli 

suomi

 
Lisätiedot 

Lisätietoja: Tutkijakoulu

Ryhmäkoko: 16 väitöskirjatutkijaa ja tutkimus- ja opetushenkilökuntaa

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt ATLAS.ti laadullisen analyysin tukena  Luentokurssi  Piia Rytilahti 
02.03.21ti 09.00-12.00
23.03.21ti 09.00-12.00
12.04.21ma 13.00-16.00
07.05.21pe 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä