Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0206 Elokuvakasvatus, 5 op 
Koodi UKUV0206  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Elokuvakasvatus  Lyhenne Elokuvakasvatus 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0152 Videoilmaisu 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- analysoida liikkuvan kuvan ja äänen merkitystä taiteen muotona
- toteuttaa video- ja ääni teoksen
- käyttää elokuvailmaisua osana opetustaan  

 
Sisältö 

Elokuvan synty ja historia. Elokuvailmaisun ja -tyylien kehitys. Elokuva taiteen kentällä. Elokuvatekniikan perusteet: videokuvaus, äänitys, valaisu ja editointi. Elokuvateoksen käsikirjoitus, ohjaaminen ja tuottaminen. Elokuvakasvatuksen perusteet ja menetelmät.  

 
Edeltävät opinnot 

UKUV0229 Kuvakäsittely ja animaatio 4 op

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 14 h, harjoitukset 33 h, itsenäinen työskentely 75 h, loppuseminaari 3 h

 
Oheiskirjallisuus 

Kivi, Erkki & Pirilä, Kari, 2005. Otos. Elävä kuva – Elävä ääni. 1. osa.
Kivi, Erkki & Pirilä, Kari, 2008. Leikkaus. Elävä kuva – Elävä ääni. 2. osa.
Kivi, Erkki & Pirilä, Kari, 2010. Teos. Elävä kuva – Elävä ääni. 3. osa.
Nummelin, Juri, 2005. Valkoinen hehku. Johdatus elokuvan historiaan.
Bacon, Henry, 2005. Seitsemäs taide. Elokuva ja muut taiteet.
Kovanen, Marjo & työryhmä, 2013. Elokuvakasvatuksen opas.
Bergala, Alain, 2013. Kokemuksia elokuvakasvatuksesta.
Perttuli-Borobio, Erika & Kangas, Ollipekka, 2017. Osallisena mediassa (LOPS 2016).  

 
Arviointi 

5–1/hylätty

 
Kohderyhmä 

2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

 Kuvataidekasvatus/ Annamari Manninen

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä