Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0108 Kuvamatka, 3 op 
Koodi UKUV0108  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvamatka  Lyhenne Kuvamatka 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- analysoida ja tulkita kuvataiteen teoksen sisältöjä sekä merkityksiä moniaistisilla, multimodaalisilla sekä kokemuksellisilla lähestymistavoilla  

 
Sisältö 

Kokemuksellinen kuva-analyysi taiteen tulkinnan, tutkimisen, oppimisen ja vuorovaikutuksen välineenä. Multimodaalinen ja moniaistinen taideoppiminen. Taiteen tiedonalat kuvataiteen oppiaineen sisäisessä integraatiossa.  

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 7 h, harjoitukset 20 h, itsenäinen työskentely 50 h, loppuseminaari 4 h  

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Harjoitustehtävät ja verkkoportfolio.

 
Oheiskirjallisuus 

Räsänen, Marjo, 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideoppiminen.
Räsänen, Marjo 2000. Sillanrakentajat. Itkonen, Satu, 2011.
Taidekuvan äärellä: katso, koe, jaa.
Pulkkanen, Aki, 2016. Kuvat ja kuvakulttuurit (LOPS 2016).

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 

 
Ajankohta 

1. periodi

 
Kohderyhmä 

2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus/Anniina Koivurova

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kuvamatka  Luentokurssi  Marjo Pernu 
27.08.19ti 14.00-16.00
02.09.19ma 10.00-12.00
16.09.19ma 12.00-15.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä