Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0506 Seminaari ja kandidaatin tutkielma, 10 op 
Koodi UKUV0506  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Seminaari ja kandidaatin tutkielma  Lyhenne Seminaari ja ka 
Laajuus10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Efland, Arthur D.   Postmoderni taidekasvatus eräs lähestymistapa opetussuunnitelmaan   1998  Pakollinen Saatavuus
     Levanto, Yrjänä; Naukkarinen,Ossi; Vihma Susann, toim.  Taiteistuminen  2005  Pakollinen Saatavuus
     Räsänen, Marjo, 1953-   Visuaalisen kulttuurin monilukukirja / Marjo Räsänen.   2015  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa tutkimusprosessin vaiheet ja hallita niitä
- käyttää taidekasvatuksen alan kirjallisuutta hyödykseen tutkimustyössään
- perustella tutkimustehtävän, teoreettisten lähtökohtien, tutkimusmenetelmän ja aineiston valintaansa
- keskustella kirjallisuuden pohjalta näkemyksistään, jotka liittyvät taidekasvatuksen alan ilmiöihin ja niiden tutkimukseen
- arvioida kriittisesti omaa ja toisten tutkimuksellista ajattelua

 
Sisältö 

Seminaarityön laatiminen taidekasvatuksen alan aihe- ja sisältöalueista. Tutustuminen oman toiminnan kautta tutkimusprosessiin, tiedon hankintaan, lähteiden käyttöön, tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteelliseen keskusteluun. Seminaari-istuntoihin osallistuminen, oman työn esitteleminen ja toisen opiskelijan seminaarityön opponointi. Taidekasvatuksen kirjallisuuteen tutustuminen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetus 35 h, itsenäistä työskentelyä n. 230 h, johon sisältyy kirjallisuustentin sekä tieteellinen tiedonhankinta -kurssin suoritus.

 
Vaadittavat suoritukset 

-Kirjallisuustentti. Kirjallisuuden suorittaminen joko ryhmä- tai yksilötenttinä ennen seminaarityöskentelyn alkamista.
-Tieteellinen tiedonhankinta -kurssin suorittaminen.
Kurssiin kuuluu YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta -kurssi (2 op), jonka tavoitteena on ohjata opiskelijat omaksumaan oman koulutusalansa tehokkaita tiedonhankinta- ja arviointitaitoja. Tieteellinen tiedonhankinta -kurssi järjestetään viisi kertaa vuodessa, ilmoittautuminen ja kurssikuvaus WebOodissa. Kurssin voi suorittaa kokonaan verkossa, mutta myös lähiopetusta on tarjolla syksyn toteutuksissa sekä tammi-helmikuun toteutuksessa.
-Tutkimussuunnitelman ja seminaarityön laatiminen, osallistuminen seminaari-istuntoihin ja opponointi. Tutkielman laatimisen jälkeen opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen, jonka tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkimusalueeseen ja hyvää äidinkielentaitoa.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Efland, Arthur D. & Freedman, Kerry & Stuhr, Patricia, 1998. Postmoderni taidekasvatus: eräs lähestymistapa opetussuunnitelmaan.
Levanto, Yrjänä, Naukkarinen, Ossi & Vihma, Susann, 2005. Taiteistuminen.
Räsänen, Marjo, 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja.
Kandidaatin tutkielman artikkelikokoelma

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Aloitus 2. opintovuosi, 4. periodi

 
Kohderyhmä 

2.-3. opintovuodet

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, Anniina Koivurova ja Elina Härkönen

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Taidekasvatuksen kirjallisuus (3 op) suoritetaan ennen seminaarityöskentelyn aloittamista.
Tämä opintojakso on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Seminaari ja kandidaatin tutkielma/aloitus 2.vsk:lle  Luento  10  Elina Härkönen 
09.05.19to 13.00-15.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Seminaari ja kandidaatin tutkielma  Luentokurssi  10  Elina Härkönen,
Marjo Pernu 
06.09.19 -31.05.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä