Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0057 Julkiset hankinnat, 5 op 
Koodi ONVAL0057  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Julkiset hankinnat  Lyhenne Julkiset hankin 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0305 Kauppaoikeus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kirsi-Maria Halonen 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan, opiskelija:

- ymmärtää hankintalainsäädännön taustat ja tavoitteet EU-oikeuden kontekstissa
- tunnistaa hankintalainsäädännön ja muiden oikeudenalojen rajapintoja (kilpailuoikeus, sopimusoikeus, julkisuussääntely, hallinto-oikeus) ja niiden merkityksen
- hallitsee pääpiirteissään hankintaprosessin kulun hankinnan suunnittelusta hankintasopimukseen
- tuntee hankintojen muutoksenhakuprosessia ja hahmottaa oikeussuojakeinojen soveltamiseen liittyviä tulkintatilanteita
- ymmärtää julkisten hankintojen merkityksen yhteiskunnassa ja tunnistaa ympärillään hankintajuridisesti relevantteja tulkintatilanteita
- osaa etsiä hankintajuridisesti relevanttia aineistoa (esityöt, oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuus) ja soveltaa sitä

 

 
Sisältö 

Julkiset hankinnat EU-oikeuden kontekstissa
Muutoksenhakuprosessi ja oikeussuojakeinot
Julkiset hankinnat käytännössä

 
Edeltävät opinnot 

ONPOOL6 Kauppaoikeuden pooli

 
Toteutus ja työmuodot 

Toteutus ja työmuodot
1. Luennot ja seminaari, yhteensä 13h (luennot siirtyvät etäopetuksena pidettäviksi, seminaaria ei pidetä syksyllä 2020)
2. Ryhmätyö: kirjelmän laatiminen kuvitteelliseen hankintariitaan tai oikeustapauksen ratkaiseminen (ryhmätyö korvataan syksyllä 2020 seuraavasti: kolmen kokeneen hankintajuristin käytännönläheiset etäluennot + lyhyt oikeustapaustehtävä, joka laaditaan itsenäisesti)
3. Loppuessee ajankohtaisesta hankintoihin liittyvästä tulkintakysymyksestä

1. Luennot 10 h (luennot sisältävät vuorovaikutteisia harjoituksia ja vuorovaikutusta lisääviä digitaalisia sovelluksia) SYKSY 2020: etäluennot
2. Etäseminaari, ryhmätöiden purkutilaisuus etäyhteydellä 3 h SYKSY 2020: käytännön hankintajuristien etäluennot + pieni oikeustapaustehtävä
3. Loppuessee (itsenäisenä työskentelynä)

 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn, etäseminaariin ja loppuessee. SYKSY 2020: oikeustapaustehtävä ja loppuessee

 
Arviointi 

1-5

Kurssi arvosana muodostuu loppuesseen (2/3) ja ryhmätyön (1/3) arvosanasta. Osallistumalla aktiivisesti ryhmätyötyöskentelyyn ja luento-opetukseen opiskelija voi korottaa kurssiarvosanaansa.

 
Ajankohta 

Syksy

 
Tenttipäivät 

Ei tenttiä.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen ensimmäistä opetustapahtumaa.
Kurssille hyväksytään 25 opiskelijaa.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä