Opintojakso

Hae opetus/tentit
TUKO1252 Kirjoittaminen osana tutkimusta, 2 op 
Koodi TUKO1252  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kirjoittaminen osana tutkimusta  Lyhenne Kirjoittaminen 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiTutkijakoulu Oppiaine0960 Tutkijakoulu 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Tutkijakoulu 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen väitöskirjatutkija:

- osaa avata tekstissään tutkimuksen kannalta keskeisimmät valinnat ja perustella, miten valinnat liittyvät toisiinsa ja miksi ne on valittu
- hallitsee tieteellisissä teksteissä käytetyt argumentointitavat.

 
Sisältö 

Opintojaksolla lähestytään tieteellistä tekstiä ensisijaisesti tekstilajin näkökulmasta ja pohditaan, minkälaisia tavoitteita tutkimuksellisuus ja tieteellisyys tuovat tekstiin. Opintojaksolla keskitytään tunnistamaan ne kielen keinot, joilla tutkimuksen valinnat, ajattelu ja argumentaatio tehdään näkyväksi. Koska tieteellistä tekstiä käsitellään ensisijaisesti tekstinä, kommentoinnissa keskitytään siihen, kuka lukee ja miksi.

 
Toteutus ja työmuodot 

Jokainen opiskelija tuo ryhmän ja opettajan käsiteltäväksi 6–8 sivua väitöstutkimukseensa liittyvää tekstiä. Opintojakso koostuu luennoista ja seminaarityöskentelystä, itsenäisestä työskentelystä ja henkilökohtaisesta palautteesta. Kontaktiopetusta opiskelijaa kohden on noin 10 tuntia, jonka lisäksi tulevat itsenäisessä pienryhmässä työskentely (Optima/Skype) ja itsenäinen työ.

Kaikille yhteiset luennot ja oman pienryhmän tapaamiset ovat pakollisia (ks. kohta Ajoitus).

 
Vaadittavat suoritukset 

Läsnäolo kaikissa pienryhmien kokoontumisissa ja aktiivinen osallistuminen tekstien työstämiseen. Ensimmäisellä harjoituskerralla jaetaan pienryhmät ja sovitaan tekstien käsittelyajat ja -tavat.

 
Oheiskirjallisuus 

Ajattele itse! (toim. Hurtig, Laitinen ja Uljas-Rautio.) PS-kustannus 2010.

Kiriakos & Svinhufvud. Tohtori-takuu. Art House. 2015.

Tieteellinen kirjoittaminen (toim. Kinnunen & Löytty). 2002.

Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen (toim. Kniivilä, Lindblom-Ylänne, Mäntynen). 2012.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Kohderyhmä 

Opintojakso järjestetään Lapin yliopiston väitöskirjatutkijoille.

 
Aikataulu 

Kaikille yhteiset luennot ja oman pienryhmän tapaamiset ovat kaikille pakollisia. Luennot on mahdollista suorittaa etäyhteyden tai äänitetyn luennon kautta. Etäosallistuja saa lisätehtävän, jolla varmistetaan, että luennot on kuunneltu.

Ilmoittautuessa ilmoittaudutaan pienryhmään. Oman pienryhmän tapaamisiin täytyy osallistua paikan päällä.

 
Vastuuhenkilö 

Katriina Uljas-Rautio

 
Opetuskieli 

suomi

 
Lisätiedot 

Ryhmäkoko: 20 väitöskirjatutkijaa

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Kirjoittaminen osana tutkimusta (suomen kieli)  Luentokurssi  Katriina Uljas-Rautio 
22.04.21to 12.00-15.00
11.05.21ti 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä