Opintojakso

Hae opetus/tentit
XSAK0300 Oikeudellinen saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2), 25 op 
Koodi XSAK0300  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Oikeudellinen saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2)  Lyhenne Oikeudellinen s 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0007 Saksan kieli 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Sisältö 

XSAK0300 OIKEUDELLINEN SAKSA: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)

Oikeustieteiden opiskelijoille suunnattu saksan kielen opintokokonaisuus antaa opiskelijoille mahdollisuuden syventää oikeudellisen kielen kursseilla saatua osaamistaan. Erikoiskielen osaamisen rinnalle tulevat kulttuuriosaaminen sekä yleiskielen hyvä hallinta. Monen oikeustieteiden opiskelijan vapaaehtoisesti suorittama kieliopin kertauskurssi voidaan myös sisällyttää kokonaisuuteen.

HUOM: Saksan sivuaineita ei voi suorittaa kokonaan Suomessa. Suorittaminen edellyttää pitkäkestoisen oleskelun saksankielisessä maassa (esim. opiskeluvaihto tai työharjoittelu). Kursseja, jotka voi suorittaa saksankielisessä maassa ovat mm. XSAK0222 Textverständnis 2, XSAK0228 Textverständnis 3, XSAK0229 Nachrichten-Tagebuch ja XSAK0227 Auslandstagebuch.


XSAK0300 OIKEUDELLINEN SAKSA: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)

Oikeudellisen saksan opinnot (11 op): OSAK0710-11 (5 op) ja OSAK0810-11 (6 op)

XSAK0200 German: Language Use and Culture –sivuainekokonaisuuden kursseja (14 op)
(ei kuitenkaan kurssia TSAK0201). Opiskelija voi valita itse oman painopisteensä, esim. keskustelukursseja tai tasokkaampi tekstinymmärtämiskurssi.

Suositeltava on myös XSAK0200-sivuainekokonaisuuden maantuntemuskurssi
XICP0233 Understanding the German-speaking Countries


MALLIKOKONAISUUS:

OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) (2 op)
OSAK0810 Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen (CEFR B2) (3 op)
OSAK0811 Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B2) (3 op)

XICP0233 Understanding the German-speaking countries (3 op)
XSAK0222 Textverständnis Deutsch 2 (CEFR B2) (4 op)

Vaihdon/harjoittelun aikana:
XSAK0229 Nachrichten-Tagebuch (CEFR B2-C1) (4 op)
XSAK0228 Textverständnis Deutsch 3 (CEFR B2-C1) (4 op)

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä