Opintojakso

Hae opetus/tentit
XVEN0300 Oikeudellinen venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2), 25 op 
Koodi XVEN0300  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Oikeudellinen venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2)  Lyhenne Oikeudellinen v 
Laajuus25 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0033 Venäjän kieli 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Sisältö 

XVEN0300  OIKEUDELLINEN VENÄJÄ: KIELEN KÄYTTÖ JA  KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)  

Opintokokonaisuus on suunnattu oikeustieteiden opiskelijoille ja muille kiinnostuneille. Se mahdollistaa venäjän kielen osaamisen syventämistä ja laajentamista. Kirjallisen ja suullisen viestintätaidon omaksumisen lisäksi opiskelija voi perehtyä venäläiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja oikeusjärjestelmään sekä saa hyvät valmiudet yhteistyöhön venäläisten alan asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa. 


XVEN0300  OIKEUDELLINEN VENÄJÄ: KIELEN KÄYTTÖ JA  KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)  
 
OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B1) (2 op)
OVEN0810 Syventävä oikeudellinen venäjä, kirjoittaminen (CEFR B2) (3 op)
OVEN0811 Syventävä oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B2) (3 op)
XVEN0221 Venäjän kertauskurssi (CEFR B1) (2 op)
XVEN0222 Venäjän kuullun ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
XVEN0225 Venäjän kulttuuri ja maantuntemus (5 op)
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) (2 op)
XVEN0009 Russian Culture Club (2 ECTS)

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä