Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS1117 Aikuiskasvatus ja mediakasvatus, 5 op 
Koodi KKAS1117  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Aikuiskasvatus ja mediakasvatus  Lyhenne Aikuiskasvatus 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kirsti Lempiäinen 
Heli Ruokamo 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Brunila, K., Isopahkala-Bouret U  Marginaalin voima!  2014  - Saatavuus
     Pekkala, L., Salomaa, S. ja Spisak, S.  Monimuotoinen mediakasvatus  2016  - Saatavuus
     http://www.mediataitokoulu.fi/monimuotoinen_mediakasvatus.pdf


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen opiskelija:

  • tuntee aikuiskasvatuksen ja mediakasvatuksen teoriaa, käsitteitä ja historiallista kehitystä 
  • tuntee aikuiskasvatuksen ja mediakasvatuksen tehtäväalueita, tavoitteita ja tutkimuskohteita
  • tuntee elinikäisen oppimisen sekä koulutuksen ja työelämän yhteyden problematiikkaa
  • tuntee mediakasvatuksen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sovellusalueita
 
Sisältö 
  • Opintojaksolla perehdytään aikuiskasvatuksen ja mediakasvatuksen teoreettisiin lähtökohtiin, peruskäsitteisiin ja ilmenemismuotoihin koulutusjärjestelmässä.
  • Opintojaksolla tarkastellaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja koulutusjärjestelmää aikuiskasvatustieteen ja mediakasvatuksen näkökulmista.
  • Samalla pohditaan aikuisen oppimisen ja ohjaamisen erityispiirteitä sekä sitä, miten mediaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää opetuksen ja oppimisen apuvälineenä
 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 18h (aikuiskasvatus 9h ja mediakasvatus 9h) 

Itsenäinen työskentely 115,5h

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen luennoille ja tentti.

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. 2014 Marginaalin voima! Aikuisasvatuksen 51. vuosikirja. Kansanvalistusseura.

Pekkala, L., Salomaa, S. & Spišák, S. 2016. (Toim.) Monimuotoinen mediakasvatus. Helsinki: Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 1/2016. Saatavilla www-muodossa: http://www.mediataitokoulu.fi/monimuotoinen_mediakasvatus.pdf

 

 
Arviointi 

5-1 / hylätty

 
Ajankohta 

​1. periodi, I vsk.

 
Vastuuhenkilö 

Aikuiskasvatuksen ja mediakasvatuksen professorit

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Aikuiskasvatus ja mediakasvatus  Luentokurssi  Kirsti Lempiäinen,
Heli Ruokamo 
14.09.21ti 09.00-12.00
16.09.21to 09.00-12.00
21.09.21ti 09.00-12.00
23.09.21to 08.00-11.00
28.09.21ti 09.00-12.00
06.10.21ke 13.00-16.00
21.10.21to 09.00-12.00
18.11.21to 12.00-15.00
16.12.21to 09.00-12.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä