Opintojakso
Hae opetus/tentit
ERKU1104 Psykososiaalisten valmiuksien tutkiva kehittäminen, 5 op 
Koodi ERKU1104  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Psykososiaalisten valmiuksien tutkiva kehittäminen  Lyhenne Psykososiaalist 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMuut opinnot Oppiaine0487 Sosiaalityö 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Erikoistuva opiskelija syventää valmiuksiaan vaikeassa tilanteessa elävien aikuissosiaalityön asiakkaiden parissa tehtävässä psykososiaalisessa työssä.  Hän hallitsee psykososiaalisen työn vuorovaikutustaidot ja osaa arvioida, tutkia ja kehittää omaa ja työyhteisönsä psykososiaalisen työn osaamista.

 
Toteutus ja työmuodot 

Lähiopetusjakso (2 pv, Turku): Luennot, ryhmäkeskustelut, harjoitukset, oppimistehtävä ja siihen liittyvä verkkokeskustelu

 
Oheiskirjallisuus 

Granfelt, Riitta (2015) Asumissosiaalinen työ: Kotiin ja rikollisuudesta irti? Y-säätiön julkaisuja.
Järvinen, Minna-Kaisa (2015) Asiakas-työntekijäsuhde rikosseuraamusalalla. Dialoginen arviointi tiedontuotannon tapana. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 2013.
Kiuru, Hanna (2015) Tragedian tarina. Nuoren itsemurhaan päättynyt elämä vanhemman kertomana. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C.
Rissanen, Päivi (2015) Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta.  Kuntoutussäätiö.
Romakkaniemi, Marjo (2011) Masennus. Tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta. Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 209.

 
Ajankohta 

Kevät 2018

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä