Opintojakso
Hae opetus/tentit
ERKU1105 Traumakäsitteistö, trauman vaikutukset ja traumatisoituneen asiakkaan, 5 op 
Koodi ERKU1105  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Traumakäsitteistö, trauman vaikutukset ja traumatisoituneen asiakkaan  Lyhenne Traumakäsitteis 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMuut opinnot Oppiaine0487 Sosiaalityö 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Erikoistuva opiskelija osaa tunnistaa ja ymmärtää traumatisoitumisen vaikutuksia asiakkaidensa elämässä. Hän osaa muodostaa vuorovaikutussuhteita traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa ja muodostaa tarkoituksenmukaisia yhteistyöverkostoja. Hän tunnistaa sijaistraumatisoitumisen riskit ja oireet.

 
Toteutus ja työmuodot 

Lähiopetusjakso (2 pv, Turku): Luennot, ryhmäkeskustelut ja oppimistehtävä.

 
Oheiskirjallisuus 

Granfelt, Riitta (2013): Asumissosiaalinen työ läsnäolotyönä – Kokemuksia naisten yhteisöstä.  Teoksessa Laitinen. Merja & Niskala, Asta (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino.
Haaramo, Soili & Palonen, Kirsti (toim.) (2003): Trauman monet kasvot. Psyykkinen trauma sisäisenä kokemuksena.  Therapeiasäätiö.
Suokas-Cunliffe, Anne (toim.) (2015): Häpeästä myötätuntoon. Näkökulmia vakavaan traumatisoitumiseen.  Traumapsykoterapiakeskus.
Lisäksi kurssilla osoitettava kirjallisuus

 
Ajankohta 

Kevät 2018

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä