Opintojakso
Hae opetus/tentit
ERKU1106 Sosiaalinen kuntoutus, toimintakyky ja osallisuus, 5 op 
Koodi ERKU1106  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sosiaalinen kuntoutus, toimintakyky ja osallisuus  Lyhenne Sosiaalinen kun 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMuut opinnot Oppiaine0487 Sosiaalityö 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Erikoistuva opiskelija vahvistaa osaamistaan sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa sekä taitojaan suunnitella, toteuttaa ja kehittää sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja moniammatillisesti terveys-, kuntoutus-. työllisyys- ja sosiaalipalveluissa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Lähiopetusjakso (2pv, Rovaniemi): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjallisuuteen liittyvä oppimistehtävä

 
Oheiskirjallisuus 

Günther, Kirsi & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi & Saario, Sirpa & Kulmala Anna & Kaartamo Riina (2013:) Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla: etnometodologinen tapaustutkimus. Tampere.
Härkäpää Kristiina & Lindh Jari & Kostamo-Pääkkö, Kaisa (toim.) (ilmestyy 2017): Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapin yliopistokustannus.
Kannasoja, Sirpa (2013): Nuorten sosiaalinen toimintakyky. University of Jyväskylä.
Mattila-Aalto, Minna (2009): Kuntoutusosallisuuden diagnoosi. Tutkimus entisten rappiokäyttäjien kuntoutumisen muodoista, mekanismeista ja mahdollisuuksista.  Kuntoutusssäätiön tutkimuksia.
Saikkonen Paula & Blomgren, Sanna & Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna (2015): Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta? Kunnallisalan kehittämissäätiö.
Tuusa, Matti & Ala-Kauhaluoma, Mika (2014): Selvitys nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42

 
Ajankohta 

Syksy 2018

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä