Opintojakso
Hae opetus/tentit
ERKU1107 Yhteisöllinen ja alueellista eriarvoistumiskehitystä vastustava sosiaalityö, 5 op 
Koodi ERKU1107  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Yhteisöllinen ja alueellista eriarvoistumiskehitystä vastustava sosiaalityö  Lyhenne Yhteisöllinen j 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMuut opinnot Oppiaine0487 Sosiaalityö 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Erikoistuva opiskelija osaa hyödyntää yhteisöllisyyden ja jalkautuvan etsivän työn tarjoamia mahdollisuuksia omassa työssään. Hän ymmärtää alueellisen  eriarvoistumiskehityksen heijastumisen asiakkaidensa elämään ja hänellä on valmiudet toimia alueellisissa yhteistyöryhmissä.

 
Toteutus ja työmuodot 

Lähiopetusjakso (2pv, Turku): Luennot ja ryhmäkeskustelut, ryhmämuotoinen omaan työhön kiinnittyvä, kirjallisuutta ja luentoja hyödyntävä oppimistehtävä verkossa.

 
Oheiskirjallisuus 

Juvonen, Tarja (2015): Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen. Nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässä työssä.  Nuorisotutkimusverkosto.
Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja & Seppänen, Marjaana (toim.)  (2014): Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja UNIpress Global, Tallinn.
Ranta-Tyrkkö, Satu (2010): At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Cheata and its Theatre (Teatterin ja sosiaalityön leikkauspisteessä Intian Orissassa – Natya Chetana.  Tampereen yliopsto.  Acta Universitatis Tamperensis 1503.
Rasinkangas, Jarkko (2013): Sosiaalinen eriytyminen Turun kaupunkiseudulla. Tutkimus asumisen alueellisista muutoksista ja asumispreferensseistä. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. Tutkimuksia A 43.
Roivainen, Irene  & Ranta-Tyrkkö, Satu (toim.) (2016): Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. UniPress Global. Tallinn.
Väyrynen, Sanna & Kostamo-Pääkkö, Kaisa & Ojaniemi, Pekka (toim.) (2015): Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä. UniPress Global. Tallinn.

 
Ajankohta 

Kevät 2019

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä