Opintojakso
Hae opetus/tentit
ERKU1109 Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat tiedon tuottajina ja yhteiskunnallisina vaikuttajina, 5 op 
Koodi ERKU1109  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat tiedon tuottajina ja yhteiskunnallisina vaikuttajina  Lyhenne Sosiaalityöntek 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMuut opinnot Oppiaine0487 Sosiaalityö 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Erikoistuva opiskelija hallitsee pääpiirteissään alan tutkimusmenetelmät ja omaa valmiudet tuottaa asiantuntijaraportteja, -selvityksiä ja käytäntötutkimuksia sekä vahvistaa osaamistaan toimia asiantuntijana päätöksenteossa ja yhteiskunnalliseen keskustelussa

 
Toteutus ja työmuodot 

Lähiopetusjakso (2pv, Rovaniemi): Luennot ja ryhmäkeskustelut. Luentoihin ja kirjallisuuteen liittyvä oppimistehtävä

 
Oheiskirjallisuus 

Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko & Lahti, Tuukka (toim.) (2005): Toinen tieto: Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta. Helsinki. Stakes
Kairala, Maarit & Niskala Asta & Pohjola, Anneli (toim.) (ilmestyy 2017): Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi.
Palsanen, Kati (2013): Yhteistutkiminen – opas sosiaalityöhön. Soccan työpapereita 2013:3.
Ruch, Gillian & Julkunen, Ilse (2016): Relationship-Based Research in Social Work. Understanding Practice Research. Jessica Kingsley Publishers.
Satka, Mirja & Julkunen, Ilse & Kääriäinen, Aino & Poikela, Ritva & Yliruka, Laura & Muurinen, Heidi (toim.) (2016): Käytäntötutkimuksen taito. Helsinki. Unigrafia.

 
Ajankohta 

Kevät 2019

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä