Opintojakso
Hae opetus/tentit
ERKU1111 Tieteellis-käytännöllinen lopputyö, 10 op 
Koodi ERKU1111  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tieteellis-käytännöllinen lopputyö  Lyhenne Tieteellis-käyt 
Laajuus10 op  Vanhenemisaika  
TyyppiMuut opinnot Oppiaine0487 Sosiaalityö 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Erikoistuva opiskelija kykenee sosiaalityön ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tuloksia ja menetelmiä hyödyntäen analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään kuntouttavan sosiaalityön ammatillisia käytäntöjä.

 
Toteutus ja työmuodot 

Lopputyö voi sisältää 1) työpaikalla toteutettavan kehittämistehtävän ja sen raportoinnin, 2) artikkelin vertaisarvioidussa tai muussa asiantuntijajulkaisussa tai 3) vaativan tutkimus- ja/tai kehittämishankkeen suunnitelman tai meneillään olevan hankkeen raportoinnin. Opiskelija sopii lopputyönsä aiheen ja toteutuksen erikoisalan vastuuopettajien kanssa. Opiskelija toteuttaa tieteelliskäytännöllisen lopputyön yliopiston ja mahdollisuuksien mukaan työpaikan ohjausta sekä muiden erikoisalan opiskelijoiden vertaistukea hyödyntäen. Lopputyö voidaan tehdä myös yhteistyönä useamman opiskelijan kesken.

 
Ajankohta 

2017- 1019

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä