Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen, 5 op 
Koodi LKAS3115  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen  Lyhenne Opettajuus ja a 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Outi Kyrö-Ämmälä 
Lauri Lantela 
Sirpa Purtilo-Nieminen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Cantell, H. ja Kallioniemi, A.  Kansankynttilä keinulaudalla. Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan?  2016  - Saatavuus
     Monteiro, R.   The teaching profession. Present and future  2015  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa:

 • arvioida opettajan työtä profession ja professionaalisuuden näkökulmasta 
 • kuvata opettajan ammatillisen kehityksen teoreettiset lähestymistavat sekä ymmärtää niiden ilmenemismuodot ja merkityksen opettajaksi ja opettajana kasvulle
 • tunnistaa opettajan oppimisen ja tiedon luonteen ja eri muodot ja osaa arvioida niiden merkitystä opettajan työssä
 • tiedostaa ja kuvata opettajan työn muutoshaasteita ja soveltaa tietoa oman ammatillisen kehittymisen suunnittelussa 
 • tunnistaa oman käyttöteoriansa ja sen merkityksen opettajuuden kehittymiselle
 
Sisältö 
 • Opintojaksolla käsitellään opettajan professionaalisuuteen ja asiantuntijuuteen liittyviä teemoja ja avataan näkökulmia ammatilliseen kehittymiseen sekä oman toiminnan arvioimiseen.
 • Lisäksi pohditaan opettajan käyttöteoriaa, ammatillista identiteettiä, sekä työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä yksilön ja työyhteisön tasoilla.
 
Edeltävät opinnot 
 • Opintojakso suoritetaan luokanopettajankoulutuksen maisterivaiheen opintoina, ohjatun syventävän harjoittelun yhteydessä.
 • Opintojakso kuuluu myös opettajan pedagogisiin opintoihin (KKOP0016) sekä kuvataidekasvatuksen opintoihin.
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Luentokokonaisuus 3 op: verkkoluennot (8 h) ja luentoihin liittyvä itsenäinen ja verkkotyöskentely tehtävät (72 h)
 • Seminaari 2 op ◦seminaarityöskentely (8 h) ja seminaariin liittyvät tehtävät ja opetusportfolio (45 h)
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Verkkoluennoille ja seminaarityöskentelyyn osallistuminen sekä niihin liittyvien tehtävien tekeminen.
 • LKAS3115-1 Seminaari 2 op hyväksytty
 • LKAS3115-2 Luennot ja verkkotyöskentely 2 op
 • LKAS3115-3 Kirjallinen lopputyö 1 op
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 
 
Oheiskirjallisuus 
 • Cantell, H. & Kallioniemi, A. 2016. Kansankynttilä keinulaudalla. Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan? PS-Kustannus.
 • Monteiro, R. 2015. The teaching profession. Present and future. Springer.
 • Ajankohtainen kotimainen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus, ilmoitetaan kurssin yhteydess.
 
Arviointi 

1-5 / hylätty

 
Ajankohta 

Luentokokonaisuus, kevätlukukausi 3. periodi

Seminaarit kuusi kertaa vuodessa 1.-4. periodeissa

 
Vastuuhenkilö 
 • Luentokokonaisuus: Opettajankoulutuksen professori Tuija Turunen
 • Seminaari: Kasvatustieteen yliopistonlehtori Outi Kyrö-Ämmälä, kasvatustieteen yliopistonlehtori Sirpa Purtilo-Nieminen ja kuvataidekasvatuksen vastuuopettaja Anniina Koivurova, Elina Härkönen ja Mirja Hiltunen
 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen  Verkkokurssi  Outi Kyrö-Ämmälä,
Lauri Lantela,
Sirpa Purtilo-Nieminen 
05.10.21ti 16.00-17.00
07.10.21to 16.00-17.00
26.10.21ti 16.00-17.00
28.10.21to 16.00-17.00
09.11.21ti 16.00-17.00
11.11.21to 16.00-17.00
23.11.21ti 16.00-17.00
25.11.21to 16.00-17.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä