Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0059 Yhtiöoikeus käytännössä, 5 op 
Koodi ONVAL0059  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Yhtiöoikeus käytännössä  Lyhenne Yhtiöoikeus käy 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kirsi-Maria Halonen 

Kuvaus:
Tavoite 

- Perehtyä käytännön harjoitusten kautta yhtiölainsäädäntöön, osakeyhtiön toimintaan ja rahoitukseen, osakeyhtiön hallintoon liittyviin   näkökohtiin sekä kaupparekisteriasioiden hoitamiseen
- Tutustua yhtiöoikeudellisten asiakirjojen laadintaan
- Perehtyä osakeyhtiön hallituksen työskentelyyn ja vastuuseen

 
Sisältö 

Yhtiön hallinto
Yhtiön rahoitus
Yritysjärjestelyt
Yhtiökokous

 
Edeltävät opinnot 

Kauppaoikeuden pooli

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot ja verkkoluennot
Yhtiöoikeudelliset harjoitukset pienryhmissä

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssi pidetään Roschier Asianajotoimisto Oy:n lakimiesten toimesta osittain lähiopetuksena ja osittain verkkoluentoina. Ennen opetuskertojen alkamista opiskelijat saavat pohdittavakseen pienet aihepiiriin johdattavat esitehtävät. Kurssin lopussa käydään läpi ja harjoitellaan yhtiökokouskäytäntöä simuloidussa yhtiökokouksessa.

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja, annettujen harjoitusten suorittamista

 
Arviointi 

Opintojaksosta ei määrätä arvosanaa (arvostelu hyväksytty/hylätty).

 
Ajankohta 

Syksy

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen

 
Opetuskieli 

suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Lisätiedot 

Kurssille hyväksytään enintään 24 opiskelijaa.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä