Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS2125 Yhteisöjen ja organisaatioiden kehittäminen, 4 op 
Koodi KKAS2125  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Yhteisöjen ja organisaatioiden kehittäminen  Lyhenne Yhteisöjen ja o 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Sirpa Purtilo-Nieminen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Levi, D.   Group dynamics for teams  2011  - Saatavuus
     Pennington, Donald C.   Pienryhmän sosiaalipsykologia   2005  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tunnistaa erilaisia teoreettisia lähestymistapoja yhteisöjen ja organisaatioiden kehittämiseen.
 • osaa toteuttaa ja reflektoida omaa ja ryhmänsä toimintaa ja oppimista ryhmädynamiikan teoriaviitekehyksessä
 • osaa analysoida työelämässä ilmeneviä organisaatioon tai tiimiin liittyviä kysymyksiä tai ongelmia ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja 
 
Sisältö 
 • Yksilön ja ryhmän suhde: ryhmädynamiikka
 • Ryhmäprosessit ja ryhmän kehitys
 • Ryhmämuodosteet ja verkostot
 • Vuorovaikutus, kommunikaatio, valta Dialogisuus ja vastavuoroisuus
 • Erilaiset lähestymistavat yhteisöjen ja organisaatioiden kehittämiseksi
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Lähiopetus 16 h
 • Pienryhmän itsenäinen työskentely 87 h
 
Vaadittavat suoritukset 

Vaadittavat suoritukset:

 • Osallistuminen lähitapaamisiin
 • ryhmätyöskentely
 • ryhmätyön esittäminen
 • ryhmätyöskentelyn kuvaaminen blogissa
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Levi, D. (2011). Group dynamics for teams. Sage.
Pennington, D. (2005). Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus. 

Lisäksi lähiopetuksessa ilmoitettavia artikkeleita.

 

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

2. vuosi kevätlukukausi, 4. periodi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Yhteisöjen ja organisaatioiden kehittäminen  Verkkokurssi  Sirpa Purtilo-Nieminen 
16.03.21ti 09.00-11.00
20.04.21ti 09.00-13.00
21.04.21ke 09.00-13.00
27.04.21ti 09.00-13.00
29.04.21to 09.00-11.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä