Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS2126 Verkko-opiskelu, vuorovaikutus ja ohjaus, 5 op 
Koodi KKAS2126  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Verkko-opiskelu, vuorovaikutus ja ohjaus  Lyhenne Verkko-opiskelu 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Päivi Rasi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Bonk, C.J. & Khoo, E.   Adding Some TEC-VARIETY: 100 Activities for Motivating and Retaining Learners Online  2014  - Saatavuus
     Ko, S. & Rossen, S.  Teaching Online: A Practical Guide (4th Edition)  2017  - Saatavuus
     Löfström, E., Kanerva, K., Tuuttila, L., Lehtinen, A. & Nevgi, A.  Laadukkaasti verkossa : yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet  2005  -  
     Salmon, G.  E-Moderating: The Key to Online Teaching and Learning (3rd Edition)  2011  - Saatavuus
     Suominen, Riitta.   Verkko-opettaja / Riitta Suominen, Satu Nurmela.   2011  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää verkko-opiskelun, vuorovaikutuksen ja ohjauksen onnistumiseen liittyviä, tutkimustietoon perustuvia pedagogisia periaatteita
  • tuntee ohjausmenetelmiä ja keinoja, joilla pedagogisia periaatteita voi käytännössä toteuttaa
 
Sisältö 

Opiskelijat perehtyvät itsenäisesti kirjallisuuden ja muiden tietolähteiden avulla verkko-opiskeluun, vuorovaikutukseen sekä ohjaukseen liittyviin pedagogisiin periaatteisiin.

Lisäksi opiskelijat perehtyvät siihen, millaisilla käytännön ohjausmenetelmillä ja –keinoilla verkko-opiskelun onnistumista voi edesauttaa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Itsenäistä työskentelyä 81 h (3 op) / 134 h (5 op), joka voidaan toteuttaa myös parityöskentelynä.

 
Vaadittavat suoritukset 

Perehtyminen kirjallisuuteen ja muihin tietolähteisiin (esim. verkkovideot, podcastit) sekä vastuuopettajan kanssa sovittava kirjoitettu teksti (esim. essee/artikkeli/blogikirjoitus) tai kokonaisuus, joka voi sisältää kirjoitetun tekstin lisäksi ääntä, kuvaa ja videota.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista   
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Vapaasti valittavissa.

 
Vastuuhenkilö 

Päivi Rasi, apulaisprofessori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä