Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS2105-3 Esseet (kasvatusala ja luokanopettajakoulutus) 3 op, 1-3 op 
Koodi LKAS2105-3  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Esseet (kasvatusala ja luokanopettajakoulutus) 3 op  Lyhenne Esseet (kasvatu 
Laajuus1-3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakson osa  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Partow Izadi 
Suvi Lakkala 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä