Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONVAL0061 Visitor-tuki tuomioistuimessa, 4 op 
Koodi ONVAL0061  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Visitor-tuki tuomioistuimessa  Lyhenne Visitor-tuki tu 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0309 Prosessioikeus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jaakko Markus 
Mikko Vuorenpää 

Kuvaus:
Tavoite 

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa nimetä todistajan prosessioikeudellista asemaa koskevat säännöt ja periaatteet ja kertoa niiden sisällön
- osaa arvioida todistajan asemaa ja toimintaa todistajanpsykologisesta näkökulmasta
- osaa neuvoa ja tukea oikeudenkäyntiin valmistautuvaa todistajaa
- osaa kirjoittaa kirjallisen työn, jossa yhdistyvät todistajan asemaa koskeva teoreettinen tieto ja käytännön tukitoimintaan pohjautuva tieto

 
Sisältö 

Rikosuhripäivystys ja Visitor-tuki -toiminta, todistajan prosessioikeudellinen asema, todistajan oikeudet ja velvollisuudet, todistajan suojelu. Visitor-tuki -toiminta käytännössä.

 
Toteutus ja työmuodot 

Yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa järjestettävä Visitor-tuki tuomioistuimessa -kurssi. Luennot (15 h), työnohjauspalaverit, päivystykset käräjä- ja hovioikeudessa, kirjallinen työ (n. 5 s.).

Kurssin jokaisella tapaamiskerralla on oltava läsnä.

 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen luennoille ja työnohjauspalavereihin, päivystykset käräjä- ja hovioikeudessa ja kirjallinen työ.

 
Arviointi 

Kirjallinen työ arvostellaan arvosanalla 1-5.

 
Vastuuhenkilö 

Mikko Vuorenpää, rikosprosessioikeuden professori

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä