Opintojakso

Hae opetus/tentit
SGER1116 Johdatus sosiaaligerontologiaan, 5 op 
Koodi SGER1116  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus sosiaaligerontologiaan  Lyhenne Johdatus sosiaa 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0891 Gerontologia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Heikkinen, Jyrkämä ja Rantanen (toim.)  Gerontologia  2013  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- jäsentää vanhenemista yhteiskunnallisena, biologisena, kulttuurisena, sosiaalisena ja kokemuksellisena ilmiönä
- kuvata sosiaaligerontologian suuntauksia ja keskeisiä tutkimusalueita
-
nimetä sosiaaligerontologian keskeisiä käsitteitä ja teorioita.

 
Sisältö 

Väestöllinen vanheneminen, sosiaaligerontologian ala ja kehitys gerontologian osa-alueena, sosiaaligerontologian keskeiset käsitteet, teoreettiset lähestymistavat sekä ajankohtaiset teemat.

 
Toteutus ja työmuodot 

     SGER1116A Luennot (10 t).
SGER1116B Kirjallisuus.

 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen luennoille ja luentotehtävä luentoihin ja oheiskirjallisuuteen perustuen (3 op).

Kirjallisuuskuulustelu EXAMissa, joka voidaan suorittaa myös esseenä (2 op).

 
Oheiskirjallisuus 

SGER1116A oheiskirjallisuus:

Dannefer & Phillipson (toim.) (2010) The Sage handbook of social gerontology. London: SAGE.
Quadagno (2011) Aging and the life course: an introduction to social gerontology. New York: McGraw-Hill.

Heikkinen & Jyrkämä & Rantanen (toim.) (2013) Gerontologia. Helsinki: Duodecim.

Phillips, Ajrouch & Hillecoat-Nalletamby (2010) Key concepts in social gerontology. London: SAGE.

SGER1116B:

Heikkinen, Jyrkämä & Rantanen (toim.) (2013). Gerontologia. Helsinki: Duodecim.

 

 
Ajankohta 

1. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Sosiaalityön yliopistonlehtori

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä