Opintojakso

Hae opetus/tentit
OPEO0101 Johdatus akateemisiin opintoihin, 2 op / 1 ov 
Koodi OPEO0101  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus akateemisiin opintoihin  Lyhenne Johdatus akatee 
Laajuus2 op / 1 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ilari Hovila 

Kuvaus:
Tavoite 

Osaamistavoitteet
Johdatus akateemisiin opintoihin -opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa yliopistollisen opiskelun ja oppimisen haasteita
- tunnistaa juridisia kysymyksenasetteluja
- löytää juridiikassa käytettyjä lähdeaineistoja

 
Sisältö 

Perehdyttää opiskelija yliopisto-opintoihin, pitäen erityisesti silmällä juridiikan opiskelua. Tutustuttaa opiskelija juridiikan kysymyksenasetteluihin ja juridiikassa käytettyihin aineistoihin.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Ilari Hovila

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä