Opintojakso

Hae opetus/tentit
OPEO0200 Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria, 3 op / 2 ov 
Koodi OPEO0200  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Oikeusjärjestelmät ja oikeushistoria  Lyhenne Oikeusjärjestel 
Laajuus3 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0307 Oikeushistori 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ilari Hovila 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Strömholm, Stig   Länsimaisen oikeusajattelun historia   1989  - Saatavuus
     Ylikangas, Heikki   Miksi oikeus muuttuu laki ja oikeus historiallisen kehityksen osana   1983  - Saatavuus
     David, R.  Nykyajan suuret oikeusjärjestelmät  1982  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa:
- roomalaisen oikeuden, eurooppalaisen oikeuden sekä common law -järjestelmän perusteet
- kertoa edellä mainittujen oikeusjärjestelmien kehityksestä ja rakenteesta
- hahmottaa historian merkityksen ja jatkumon nykyaikaisessa oikeusajattelussa

 
Sisältö 

Kurssin osa-alueet ovat: roomalainen oikeus, eurooppalainen oikeusjärjestelmä sekä common law –järjestelmä.

 
Edeltävät opinnot 

Ei edeltäviä opintoja.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kirjallinen kuulustelu (3 tuntia) tenttiakvaariossa.

Tenttiakvaariotentit korjataan kerran kuukaudessa. Korjausaikataulun kiirehtimiseen ei valitettavasti ole mahdollisuuksia. Korjauksen jälkeen hyväksyttyjä tenttejä koskeva tieto toimitetaan opintorekisteriin. Opiskelija saa samassa yhteydessä yleiset kommentit tenttiakvaariojärjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseensa. Jos tentti tulee hylätyksi, opiskelija saa kommentit ja perustelut tälle tenttiakvaariojärjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseensa.

 
Oheiskirjallisuus 

1. Strömholm, S., Länsimaisen oikeusajattelun historia (1989).
2. Ylikangas, H., Miksi oikeus muuttuu (1983).
3. David, R., Nykyajan suuret oikeusjärjestelmät (1982).

 
Ajankohta 

Syksy

 
Kohderyhmä 

1. vuosikurssi

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä