Opintojakso

Hae opetus/tentit
XVEN0001 Venäjä 1 (CEFR A1), 3-4 op 
Koodi XVEN0001  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Venäjä 1 (CEFR A1)  Lyhenne Venäjä 1 
Laajuus3-4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0033 Venäjän kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
1. osaa venäjän kielen aakkoset ja kieliopin perusasioita
2. pystyy määrittelemään venäjän kielen äänteet oman äidinkielensä pohjalta ja kirjoittamaan kuulemansa
3. pystyy muodostamaan yksinkertaisia lauseita
4. saavuttaa vähintään A1-tason eurooppalaisen viitekehyksen kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan.

 
Sisältö 

Keskeisten kielioppirakenteiden opiskelemista ja harjoittelua. Opetusmateriaalit sisältävät ääntämis- ja kirjoittamisharjoitustehtäviä sekä lyhyitä, yksinkertaisia keskusteluja ja tekstejä arkielämästä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä, joissa keskitytään perussanaston oppimiseen.

 
Edeltävät opinnot 

Ei edeltäviä opintoja.

 
Toteutus ja työmuodot 

Parityöskentelyä ja opettajan antamaa ohjausta 48 t, itsenäistä työskentelyä.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista harjoitustehtäviin. Loppukoe.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Oppikirja: Курс на Север.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Kohderyhmä 

Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille (lukion venäjän opinnot suorittaneet ohjataan ylemmälle tasolle).

 
Vastuuhenkilö 

Valentina Katainen

 
Opetuskieli 

Suomi
Venäjä

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä