Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0426 Kokeellinen grafiikka, 4 op 
Koodi UKUV0426  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kokeellinen grafiikka  Lyhenne Kokeellinen gra 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja
- yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti
- tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä -
käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä

 
Sisältö 

Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Kohderyhmä 

Kuvataidekasvatus 2. opintovuosi
Muotoilualat 1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot/Jaana Erkkilä 

 
Opetuskieli 

Suomi ja/tai englanti

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kokeellinen grafiikka /kuvataidekasvatus R1  Harjoitusryhmä  Leila Lipiäinen 
26.09.19to 12.00-16.00
27.09.19pe 09.00-13.00
01.10.19ti 13.00-17.00
02.10.19ke 13.00-17.00
08.10.19ti 13.00-17.00
09.10.19ke 13.00-17.00
10.10.19to 13.00-17.00
22.10.19ti 09.00-13.00
25.10.19pe 09.00-13.00
28.10.19ma 13.00-17.00
30.10.19ke 09.00-13.00
31.10.19to 13.00-17.00
06.11.19ke 09.00-17.00
09.12.19ma 09.00-11.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kokeellinen grafiikka/muotoilualat  Harjoitusryhmä  Leila Lipiäinen 
09.01.20to 09.00-17.00
10.01.20pe 09.00-17.00
16.01.20to 09.00-17.00
17.01.20pe 09.00-17.00
23.01.20to 09.00-17.00
24.01.20pe 09.00-17.00
30.01.20to 09.00-17.00
31.01.20pe 09.00-17.00
07.02.20pe 09.00-17.00
13.02.20to 09.00-17.00
14.02.20pe 09.00-17.00
20.02.20to 09.00-17.00
21.02.20pe 09.00-17.00
27.02.20to 09.00-17.00
28.02.20pe 09.00-17.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kokeellinen grafiikka/KUVO2 R2  Harjoitusryhmä  Leila Lipiäinen 
11.03.20ke 13.00-17.00
12.03.20to 09.00-13.00
17.03.20ti 13.00-17.00
18.03.20ke 13.00-17.00
24.03.20ti 13.00-17.00
26.03.20to 13.00-17.00
31.03.20ti 13.00-17.00
02.04.20to 13.00-17.00
06.04.20ma 13.00-17.00
07.04.20ti 13.00-17.00
15.04.20ke 09.00-13.00
24.04.20pe 13.00-17.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä