Opintojakso

Hae opetus/tentit
UMUO1213 Metodipaja, 4 op 
Koodi UMUO1213  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Metodipaja  Lyhenne Metodipaja 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa laadullisen tutkimuksen erilaisia metodeja
- hahmottaa erilaisten metodien sovellusmahdollisuuksia
- arvioida ja esittää perustellen omia näkemyksiään opintojaksolla käsiteltyihin sisältöihin.
- saa valmiuksia käyttää jotain oppimaansa metodia omassa kandidaatin tutkielmassaan

 
Sisältö 

Luennoilla esitellään joitakin muotoilun, kuvataidekasvatuksen, viestinnän ja taiteen tutkimuksessa usein käytettäviä metodeja.  Ryhmäkerroilla perehdytään harjoitusten avulla metodin soveltamiseen käytännössä. Itsenäinen harjoitustyö koostuu opiskelijan valitsemaan metodia käsittelevään kirjallisuuteen, tutkimusartikkeleihin tai tutkimukseen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luentoja ja  ohjattuja harjoituksia 28 h ja itsenäistä työskentelyä 79 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Luennoille osallistuminen ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitukset.

 
Arviointi 

1-5/uusittava.

 
Ajankohta 

1. periodi

 
Kohderyhmä 

3. opintovuosi

 
Opetuskieli 

suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Metodipaja  Luentokurssi  Tomi Knuutila 
04.09.19ke 09.15-12.00
18.09.19ke 09.15-12.00
19.09.19to 09.15-12.00
25.09.19ke 09.15-12.00
27.09.19pe 09.15-12.00
02.10.19ke 09.15-12.00
07.10.19ma 13.15-16.00
24.10.19to 09.15-12.00
25.10.19pe 13.15-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä