Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0124 Kuvataidekasvatus nyt, 3 op 
Koodi UKUV0124  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataidekasvatus nyt  Lyhenne Kuvataidekasvat 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Mirja Hiltunen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa kuvataidekasvatuksen alan tutkimuksen näkökulmista käsin erilaisia taidekasvatuksen paradigmoja ja niiden yhteyttä nykytaidekasvatuksen käytäntöihin
- hahmottaa nykytaidekasvatuksen toimintatapoja ja -ympäristöjä
- käyttää tieteenalan peruskäsitteistöä, viitteitä ja lähteitä kirjallisessa esityksessään

 
Sisältö 

Tutustutaan ajankohtaisiin kuvataidekasvatuksen kentän ilmiöihin. Tarkastellaan opiskelijoiden omista kokemuksista ja havainnoista sekä alan tutkimuksen näkökulmista käsin erilaisia taidekasvatuksen paradigmoja ja niiden yhteyttä nykytaidekasvatuksen käytäntöihin. Kuvataidekasvatusta käsittelevän esseen kirjoittaminen. Kuvallisten ja kirjallisten lähteiden ja viittaustekniikan käyttö. Kirjaston tiedonhakumenetelmät.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luentoja 7 h, harjoitukset ja seminaarityöskentely 24 h, itsenäinen työskentely 50 h. 

 
Vaadittavat suoritukset 

Essee. Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja seminaareihin.

 
Oheiskirjallisuus 

Räsänen, Marjo, 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideoppiminen.

Sava, Inkeri, 2007. Katsomme - näemmekö? luovuudesta, taiteesta ja visuaalisesta kulttuurista.
Opetusmonisteet ja artikkelit ilmoitetaan kurssin alussa.

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Luennot 1. periodi, seminaari 1. opintovuoden aikana

 
Kohderyhmä 

1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma/Antti Stöckell ja Elina Härkönen

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Jos kirjaston tiedonhakumenetelmät eivät ole hallussa, opiskelijoille suositellaan joko KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssia tai erillistä YMEN1807 Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssia. Akateemiset opiskelutaidot -kurssi sisältää tiedonhankinnan perusteet. Kurssit löytyvät Oodista.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kuvataidekasvatus nyt  Luentokurssi  Elina Härkönen,
Elina Luiro 
01.09.21ke 09.00-13.00
21.09.21ti 09.00-12.00
22.09.21ke 09.00-16.00
ke 09.00-16.00
04.10.21ma 09.00-12.00
05.10.21ti 09.00-12.00
06.10.21ke 09.00-16.00
ke 09.00-16.00
27.10.21ke 09.00-16.00
ke 09.00-16.00
28.10.21to 09.00-13.00
to 09.00-16.00
19.11.21pe 09.00-13.00
pe 09.00-13.00
pe 09.00-13.00
pe 09.00-13.00
26.11.21pe 09.00-16.00
pe 09.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä