Opintojakso

Hae opetus/tentit
UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu, 3 op 
Koodi UMUO0223  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Arktinen taide ja muotoilu  Lyhenne Arktinen taide 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiYleisopinnot Oppiaine0157 Taiteiden väliset opinnot 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Tunnistaa arktisen taiteen ja muotoiluntutkimuksen teemoja ja kysymyksenasetteluita liittyen mm. yhteisölliseen ja ympäristötaiteeseen, tekstiilitaiteeseen ja vaatetusmuotoiluun, palvelumuotoiluun sekä arktiseen luontoon liittyvään vuorovaikutuksentutkimukseen. Opiskelija osaa hyödyntää taiteen ja muotoilun keinoja arktisten ongelmien ratkaisussa. Opiskelija tunnistaa arktisen alueen haasteita ja ajankohtaisia taiteen ja muotoilun keskusteluja. Kurssi toimii johdantona Arktiselle muotoilu projekti- tai produktiolle.

 
Sisältö 

Opintojaksolla tutustutaan Taiteiden tiedekunnan pohjoiseen ja arktiseen tutkimukseen ja taiteeseen erityisesti tiedekunnan omien tutkimushankkeiden ja taiteellisen työskentelyn kautta. Tämän lisäksi käydään läpi arktisen tutkimuksen teemoja ja ajankohtaisia kysymyksiä. Opiskelijat soveltavat oppimaansa monialaisten ryhmäkeskusteluiden ja arktisen taiteen ja muotoilun erityispiirteitä tutkivan esseen avulla.

 
Toteutus ja työmuodot 

Tiedekunnan tutkijoiden ja vierailijoiden luennot ja paneelikeskustelut,  ryhmäkeskustelut yht. 21 h, essee ja muu itsenäinen työskentely yht. 59 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

2. periodi

 
Kohderyhmä 

1.opintovuosi

 

 
Vastuuhenkilö 

Satu Miettinen, opettajina toimivat tiedekunnan tutkimushenkilökunta

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä