Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU3560 Sukupuoli visuaalisessa kulttuurissa, 5 op 
Koodi XNTU3560  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Sukupuoli visuaalisessa kulttuurissa  Lyhenne Sukupuoli visua 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö *Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden tiedekunta, Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Mari Mäkiranta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Dyer, Richard  Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa  2002  - Saatavuus
     Karkulehto, S. & Rossi, L-M.  Sukupuoli ja väkivalta. Lukemisen etiikkaa ja politiikkaa  2017  - Saatavuus
     Kyrölä Katariina  The weight of images : affect, body image and fat in the media   2014  - Saatavuus
     Paasonen Susanna  Pornosta!  2015  - Saatavuus
     Rossi, Leena-Maija  Muuttuva sukupuoli : seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa   2015  - Saatavuus
     Seppä, Anita  Kuvien tulkinta  2012  - Saatavuus
     Seppänen, Janne   Visuaalinen kulttuuri teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle   2005  - Saatavuus
     Shepherd Laura  Gender, violence and popular culture : telling stories   2013  - Saatavuus
     Vänskä, Annamari  Muodikas lapsuus : lapset mainoskuvissa   2012  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. kykenee problematisoimaan sukupuolen esittämisen tapoja visuaalisessa ja audiovisuaalisessa kulttuurissa
2. osaa analysoida erilaisia visuaalisen kulttuurin kuvastoja ja niiden sukupuoliesityksiä useiden eri metodien avulla
3. kykenee arvioimaan kriittisesti kuvien ja kulttuuristen merkitysten rakentumista
4. oppii haastamaan medioissa esitettyjä stereotyyppisiä kuvastoja ja tuottamaan niille vastakuvastoja sekä lukemaan normatiivisia kuvastoja vastakarvaan
5. tunnistaa tasa-arvoa loukkaavat kulttuuriset kuvastot sekä sukupuolen intersektionaalisuuden muiden erojen kanssa visuaalisessa kulttuurissa.

 
Sisältö 

Opintojaksossa perehdytään keskeisiin sukupuolta ja visuaalista kulttuuria käsitteleviin teorioihin ja lähestymistapoihin. Lisäksi analysoidaan taide- ja populaarikulttuurin kuvastoja sukupuolen tuottamisen näkökulmista.

 
Toteutus ja työmuodot 

Opintojakso suoritetaan joko tenttimällä vaadittu kirjallisuus tai kirjoittamalla essee, tai osallistumalla mahdollisesti järjestettävään lähiopetukseen. Sekä tenttiin että esseeseen valitaan kolme teosta kirjallisuudesta.
Esseesuorituksesta: opiskelija lähettää tiedon valitsemistaan kirjoista vastuuhenkilölle sähköpostitse. Itsenäisen työn osuus 135 h.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Dyer, Richard: Älä katso!: seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa. Lahti, Martti (toim.), 2002
Karkulehto, Sanna & Rossi, Leena-Maija: Sukupuoli ja väkivalta: Lukemisen etiikkaa ja politiikkaa, 2017.
Kyrölä, Katariina: The Weight of Images: Affect, Body Image and Fat in the Media, 2014. 
Paasonen, Susanna: Pornosta!, 2015. 
Rossi, Leena-Maija: Muuttuva sukupuoli, 2015.
Seppä, Anita: Kuvien tulkinta, 2012.
Seppänen, Janne: Visuaalinen kulttuuri, 2005.
Shepherd, Laura: Gender, Violence and Popular Culture, 2013.
Vänskä, Annamari: Muodikas lapsuus, 2012.

 
Säädökset 


 

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Tenttipäivät 

TTK:n yleiset tenttipäivät, esseesuoritus sovitaan vastuuhenkilön kanssa. 

 
Vastuuhenkilö 

Mari Mäkiranta

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä