Opintojakso

Hae opetus/tentit
UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op 
Koodi UPAMU1004  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Muotoilu liiketoiminnassa  Lyhenne Muotoilu liiket 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0156 Design Management 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää muotoilun roolin ja merkityksen yrityksen tai organisaation liiketoiminnassa ja strategiassa
- yleistää muotoilun merkityksen laajemmin yhteiskunnassa ja kansantaloudessa
- soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä erilaisiin liiketoiminnan kehittämisprojekteihin

 
Sisältö 

Tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

 
Edeltävät opinnot 

UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h). Kurssille voi osallistua maksimissaan 30 opiskelijaa.

 
Vaadittavat suoritukset 

Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.

Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Vastuuhenkilö 

Taiteiden tiedekunta

 
Opetuskieli 

suomi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Muotoilu liiketoiminnassa  Luentokurssi  Julius Oförsagd 
17.01.22ma 12.00-16.00
18.01.22ti 12.00-16.00
24.01.22ma 12.00-16.00
25.01.22ti 12.00-16.00
31.01.22ma 12.00-16.00
01.02.22ti 12.00-16.00
14.02.22ma 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä