Opintojakso

Hae opetus/tentit
PROJ1102 Projektihakemus, 2 op 
Koodi PROJ1102  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Projektihakemus  Lyhenne Projektihakemus 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0446 Matkailututkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Maria Hakkarainen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa oman alan ydinosaamista projektihakemuksen teossa
  • keskustella yhteistyöverkoston merkityksestä projektityössä ja työskennellä ryhmässä
  • arvioida neuvottelutilanteiden merkityksen rahoitushaussa.
  • tunnistaa projekteihin liittyviä keskeisiä alakohtaisia sopimuskäytäntöjä
  • ottaa käyttöön tarkoituksenmukaiset TVT-ohjelmat ja rahoitusinstrumentit projektihakemuksen kirjoittamisessa
  • tehdä rahoitushakuun hanke- tai apurahasuunnitelman
  • paikantaa osaamisensa projektikentässä suhteessa urasuunnitteluun.
 
Sisältö 

Rahoituslähteeseen tutustuminen ja sen valinta, hankkeen ideointi ja sovittaminen rahoituslähteeseen, yhteistyökumppaneiden hankinta, yhteistyöverkoston muodostaminen, projektisuunnitelman laadinta vaiheittain rahoitushakuun sekä opiskelijan omien projektitaitojen ja osaamisen tunnistaminen.

 
Edeltävät opinnot 

PROJ0101 Johdatus projektityöhön

 
Toteutus ja työmuodot 

Kurssin avaava tutor-luento (opetus 2 h) ja ohjattu tutkimus-/kehittämishankesuunnitelman/apurahahakemuksen laadinta prosessina tai liittyminen valmisteilla olevaan hakuprosessiin, työpajat hankesuunnitelman vertaisarvioimiseksi ja ohjauskeskustelut (81–135 t).

 
Vaadittavat suoritukset 

Työskentely projektiasiantuntijan ohjauksessa, osaamisportfolio, hakemus.

 
Oheiskirjallisuus 

Cleland, D. & Gareis, R. (edit.)(2006). Global Project Management Handbook. Planning, Organizing and controlling International Projects (Second edition). New York: McGraw-Hill.

Binder, J. (2009). Global project management: communication, collaboration and management across borders. Strategic Direction, 25(9).

Pohjonen, Soile. 2002. Ennakoiva sopiminen – liiketoimien suunnittelu, toteuttaminen ja riskien hallinta. WSOY Lakitieto.

Ruuska, K. 2012. Pidä projekti hallinnassa: suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. Helsinki: Talemtum.

PROJ0101 kurssin videoluennot

Muu ilmoitettava materiaali.

 
Arviointi 

Hyväksytty
Suoritus vastaa tehtävänantoa, osoittaa ymmärtämistä sekä taitoa analysoida ja perustella.

Hylätty
Suoritus on erittäin puutteellinen tai virheellinen, tai sisältää huomattavia väärinkäsityksiä

 
Ajankohta 

Opintojakson ajankohta sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa, tutor-luento 2. tai 3. pe­riodissa.

 
Vastuuhenkilö 

Matkailututkimuksen yliopistonlehtori

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä