Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS3902 Tutustuminen erilaisiin kasvatus- ja koulutusympäristöihin inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta, 5 op 
Koodi KKAS3902  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tutustuminen erilaisiin kasvatus- ja koulutusympäristöihin inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta  Lyhenne Tutustuminen er 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiTyöharjoittelu  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Jakson suoritettuaan opiskelija
-  osaa havainnoida, toteuttaa ja osallistua oppimista ja osallisuutta edistävään toimintaan
-  osaa analysoida eriarvoistavia, eristäviä ja toisaalta tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistäviä ilmiöitä ja niiden taustaa käytännön toiminnassa, hallinnossa ja johtamisessa
-  osaa tunnistaa osallisuuden esteitä
-  hahmottaa inklusiivisen kasvatuksen työkentän laaja-alaisuuden sekä oman ammatillisen kasvun tarpeen
-  tunnistaa monialaisen yhteistyön elementtejä 
Sisältö 
  • Opiskelija tutustuu kolmeen toimintaympäristöön viettämällä kussakin paikassa 1-2 työpäivää.
  • Osallistuminen toimintaympäristön työskentelyyn ja toimintaan inklusiivinen näkökulma huomioon ottaen.
  • Osallistuminen esteettömyyden kehittämiseen
  • Tutustuminen monialaisen yhteistyön elementteihin
  • Tutustuu jonkin tutustumiskohteen aihepiiriin liittyvään empiiriseen tutkimukseen ja hyödyntää tutkimuksen tuloksia omien harjoittelukokemusten reflektoinnissa
  • Opiskelija reflektoi omia kokemuksiaan sekä työharjoittelussa että tutustumispaikoissaan (blogi, oppimispäiväkirja, portfolio).
 
Toteutus ja työmuodot 

Tutustumisjakso suoritetaan samanaikaisesti työharjoittelun kanssa. Opiskelija hankkii tutustumispaikat oman kiinnostuksensa mukaan opetuksen, ohjauksen, konsultaation, hallinnon, suunnittelun tai tutkimuksen tehtäviin.
Tutustumisjakson ja työharjoittelun jälkeen on palautekeskustelu (2h), jossa käsitellään opiskelijoiden kokemuksia ja tuotoksia niitä reflektoiden.

 
Oheiskirjallisuus 

Korthagen, F. A. J. (2017). Inconvenient truths about teacher learning: towards professional development 3.0. Teachers and Teaching: Theory and Practice 23 (4), 387–405. doi: 10.1080/13540602.2016.1211523
Uusiautti, S. & Määttä, K. (2015). The psychology of becoming a successful worker. New York: Routledge.
Ojanen, S. (2006). Ohjauksesta oivallukseen. Helsinki: Palmenia.

 
Vastuuhenkilö 

Tanja Äärelä

 
Lisätiedot 

KKAS3901 Ohjattu työharjoittelu ja KKAS3902 Tutustuminen kasvatus- ja koulutusympäristöihin inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta -opintojaksot linkittyvät yhteen ja tukevat toisiaan.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä