Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS2110 Inklusiivinen pedagogiikka, 2 op 
Koodi LKAS2110  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Inklusiivinen pedagogiikka  Lyhenne Inklusiivinen p 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija syventää inklusiivisen kasvatuksen näkökulmaa heterogeenisen lapsi- tai oppilasryhmän opetuksessa ja ohjaamisessa. Tavoitteena on tunnistaa ryhmän osallisuuden ja oppimisen tarpeet sekä opettajan moniammatillisen yhteistyön tarpeet.
Kurssin lopussa opiskelija tunnistaa oppimisympäristöissä esiintyviä sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvia eristäviä käytäntöjä sekä oppimisen esteitä ja osaa kehittää pedagogisia ratkaisuja näiden esteiden madaltamiseksi.

 
Sisältö 

Inklusiivinen pedagogiikka epätasa-arvoisten rakenteiden ja oppimista estävien käytäntöjen tunnistamisen analyysivälineenä. Inklusiivinen pedagogiikka sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja oppimista edistävän opetuksen toteuttamisvälineenä.

 
Toteutus ja työmuodot 

Itsenäistä kirjallisuuden opiskelua:

Roiha, A. & Polso, J. (2018). Onnistu eriyttämisessä. Toimivan opetuksen opas. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Tomlinson, C. A. & Moon, T. R. (2013). Assessment and Student success in a Differentiated Classroom. Alexandria, USA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Lakkala, S., Turunen, T., Laitinen, M. & Kauppi, A. (2019). Koulun mahdollisuudet lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistajana – opettajat ja koulukuraattorit hyvinvointityön tarpeen tunnistajina ja koordinoijina. Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 50(1), 47-59.

Florian, L. & Spratt, J. (2013). Enacting inclusion: a framework for interrogating inclusive practice. European Journal of Special Needs Education, 28(2), pp.119‐135.

Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G., & Kindermann, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: part of a larger motivational dynamic? Journal of Educational Psychology, 100, 765-781. doi: 10.1037/a0012840.

Lakkala, S., Turunen, T., Kangas, H., Pulju, M., Autti, H. & Kuukasjärvi, U. (2017). Learning Inter-professional Teamwork during University Studies: A Case Study of Student Teachers and Social Work Students’ Shared Professional Experiences. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 43 (5), 1-13.

 
Vaadittavat suoritukset 

Exam-tentti tai kaksi tieteellistä esseetä, itsenäistä työskentelyä 53 h (2 op). Tarkemmat ohjeet ovat Moodlessa.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Muu ajankohtainen kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

Itsenäisesti suorittaen syksy ja kevät. Ilmoittautuminen: Suvi Lakkalalle sähköpostilla.

 
Vastuuhenkilö 

Suvi Lakkala

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä