Opintojakso

Hae opetus/tentit
LKAS2112 Inklusiivisen kasvatuksen päätösseminaari, 5 op 
Koodi LKAS2112  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Inklusiivisen kasvatuksen päätösseminaari  Lyhenne Inklusiivisen k 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija
-  perehtyy valitsemaansa inklusiivisen kasvatuksen aiheeseen ja löytää siihen liittyvää kotimaista ja ulkomaista tutkimuskirjallisuutta
-  syventää tietämystään inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta valitsemallaan koulutusasteella tai -alueella
-  harjoittelee tieteellistä, suullista ja kirjallista esittämistä
-  harjoittelee vasta-argumenttien esittämistä toisen opiskelijan työstä

Kurssin lopussa opiskelija osaa:
-  osaa rakentavalla tavalla analysoida inklusiivisen kasvatuksen toteutumista opetuksessaan/työssään
-  käyttää alan kirjallisuutta oman opetuksensa/työnsä suunnittelun tukena
-  osaa tehdä opetustaan/työtään koskevia suunnitelmia ja kehittää uusia ideoita

 

 
Sisältö 

Opiskelija valitsee itseään kiinnostavan inklusiivisen kasvatuksen aiheen. Opiskelija tutustuu siihen liittyvään kotimaiseen ja ulkomaiseen kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Valitusta aihepiiristä kirjoitetaan seminaarityö, jossa on kirjallisuuteen perustuva osa, analyysiosa/toteutusosa ja pohdinta. Työ esitellään seminaarissa.

 
Toteutus ja työmuodot 

Seminaarityöskentely 10 h
Omatoiminen opiskelu n. 120 h
Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen seminaariin,
valittuun aihepiiriin perehtyminen,
toiminnan/kirjallisuuskatsauksen suunnittelu ja toteutus,
seminaariesitelmä,
kirjallinen seminaarityö ja yhden työn opponointi.
Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja seminaarityö 1-5 / hylätty

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

3.-4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Suvi Lakkala

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä