Opintojakso

Hae opetus/tentit
MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun, 2 op 
Koodi MOOC1001  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Johdatus palvelumuotoiluun  Lyhenne Johdatus palvel 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0156 Design Management 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa palvelumuotoilun keskeisimmät teemat ja käsitteet

- ymmärtää muotoiluajattelun periaatteen ja sen soveltamiskeinoja

- osaa kuvata palvelumuotoilun kytköksen oman alan tai kiinnostuksen sisältöihin

- selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

 
Sisältö 

Perehtyminen muotoiluajattelun peruskäsitteisiin MOOC (Massive Open Online Course) kautta. Tutustuminen palvelumuotoilun näkökulmiin muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kautta.

 
Toteutus ja työmuodot 

Massiivinen avoin verkkokurssi (MOOC). Itsenäistä työskentelyä (54 h).

 
Vaadittavat suoritukset 

Hyväksytysti suoritettu MOOC-verkkokurssi.

 
Arviointi 

hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

1. periodi

 
Kohderyhmä 

Palvelumuotoilun maisteriopinnot, 1. opintovuosi.

Verkkokurssi on avoin kaikille kiinnostuneille ja voidaan suorittaa milloin vain.

 
Vastuuhenkilö 

Essi Kuure

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Palvelumuotoilun maisteriopinnoissa pakollinen, muissa opinnoissa valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt MOOC1001 Johdanto palvelumuotoiluun  Luentokurssi  Essi Kuure 
07.09.21 -07.09.22 ti 16.00-19.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä