Opintojakso

Hae opetus/tentit
XPUH0012 Äänenkäyttö ja puhetekniikka, 2 op 
Koodi XPUH0012  Voimassaolo 01.08.2020 -
Nimi Äänenkäyttö ja puhetekniikka  Lyhenne Äänenkäyttö ja 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0050 Viestintä 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakso auttaa opiskelijaa havaitsemaan äänentuoton tottumuksiaan, käyttämään ääntä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä ennaltaehkäisemään ääniongelmia. Opiskelija saa välineitä äänenhuoltoon, tietoa äänentuottamisen perusmekanismeista ja jännityksen vaikutuksista ääneen. Opintojaksolla pyritään lisäämään myös varmuutta ja ilmaisevuutta niin äänenkäyttöön kuin esiintymiseenkin.

 
Sisältö 

Äänentuoton fysiologia ja anatomia, hengitystekniikka, puhetekniikka, esiintymisjännittäminen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetusta 24 tuntia: työskentelymuotoina luennot sekä harjoitukset erilaisissa tiloissa ja tilanteissa.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja tehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Kontaktiopetuksessa jaettava materiaali.

Laukkanen, A.-M. & Leino, T. 2001. Ihmeellinen ihmisääni. Äänenkäytön ja puhetekniikan perusteet, arviointi, mittaaminen ja kehittäminen. Gaudeamus.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Vastuuhenkilö 

Elina Kreus

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Vapaaehtoinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä