Opintojakso

Hae opetus/tentit
XPSA0001 Pohjoissaame 1 (CEFR A1), 6 op 
Koodi XPSA0001  Voimassaolo 01.08.2020 -
Nimi Pohjoissaame 1 (CEFR A1)  Lyhenne Pohjoissaame 1 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot Oppiaine0040 Saamen kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija hallitsee pohjoissaamen perusrakenteita, ydinkielioppia ja perussanastoa. Hän pystyy viestimään päivittäiseen elämään liittyvissä tilanteissa, kertomaan itsestään ja ympäristöstään. Hän lukee helppoja tekstejä, osaa keskustella helpoista aiheista sekä kirjoittaa saameksi lyhyitä kirjoitelmia.

 
Sisältö 

Opiskelija hallitsee pohjoissaamen perusrakenteita, ydinkielioppia ja perussanastoa. Hän pystyy viestimään päivittäiseen elämään liittyvissä tilanteissa, kertomaan itsestään ja ympäristöstään. Hän lukee helppoja tekstejä, osaa keskustella helpoista aiheista sekä kirjoittaa saameksi lyhyitä kirjoitelmia.

Minä ja taustani:
Opiskelija osaa kertoa itsestään tai muista ja pystyy kysymään heiltä vastaavia tietoja, esim. perustiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sukupuoli, ikä, syntymäpaikka ja -aika), kansallisuus, perhe- ja ystävyyssuhteet, perheenjäsenet, koulutus, kielitaito, ammatti, työpaikka, työttömyys, ulkonäkö, luonne, harrastukset ja oman mielenkiinnon kohteet (kulttuuri, urheilu yms.).

Koti, asuminen:
Opiskelija pystyy keskustelemaan asumisestaan ja kysymään muiden asumisesta, esim. kotipaikka, asuminen (vuokra- tai omistusasunto, kerros-, rivi- tai omakotitalo), asuinalue (kaupunki/maaseutu), palvelut, viihtyisyys, asuinolosuhteet ja asuntopolitiikka.

Jokapäiväinen elämä: 
Opiskelija pystyy kertomaan jokapäiväisestä elämästään sekä kysymään toisten elämäntavoista: päivärytmi, kellonajat, ostosten teko, kulutustavarat ja ruoat, ruoanlaitto, ateriointi kotona ja ravintoloissa, mitat kuten rahayksiköt, hinnat, koko, paino. Opiskelija pystyy kertomaan jokapäiväisestä elämästään sekä kysymään toisten 
elämäntavoista: palvelujen käyttäminen (pankki, posti jne.), joukkoliikenne ja yksityinen liikenne.

Sosiaalinen vuorovaikutus:
Opiskelija pystyy viestimään sosiaalisissa tilanteissa, esim. tutustuminen, tapaaminen ja esittäytyminen, henkilökohtaiset perustiedot, kiittäminen ja hyvästeleminen. Opiskelija pystyy viestimään sosiaalisissa tilanteissa, esim. puhelinkäyttäytyminen, kirjalliset viestit tutuille ja tuntemattomille, vierailukutsujen esittäminen ja vastaanottaminen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Oppitunnit, harjoitukset ja omatoimista työskentelyä ja perehtymistä kirjallisuuteen.

 
Vaadittavat suoritukset 

Oppitunnit, harjoitukset ja kirjallinen ja/tai suullinen koe.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Länsman, Helmi 2005: Cealkke dearvvuođaid 1 sekä kirjaan kuuluva CD.

Sammallahti, Pekka 1989: Sámi-suoma-sámi sátnegirji, Saamelais-suomalais-saamelainen sanakirja.

 
Oheiskirjallisuus 

Pope, Kirsten – Sárá, Máret 2004: Eatnigiella, Giellaoahpu váldogirji.

Nickel, Klaus Peter – Sammallahti, Pekka 2011: Nordsamisk grammatikk.

Magga, Elna 2004: Oanehis giellaoahppa, Lyhyt kielioppi.

Muu oppitunneilla jaettava ja käytettävä oppimateriaali.

 
Arviointi 

5-1/hylätty.
Arviointi kirjallisten tehtävien, kokeiden sekä suullisen näytön perusteella.

 
Ajankohta 

Syyslukukausi

 
Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu kaikille saamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä saamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville.

 
Vastuuhenkilö 

Birit Pieski

 
Opetuskieli 

Pohjoissaame
Suomi

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Lisätiedot 

Koulutus toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -etäopetusjärjestelmässä. 

Lisäksi opinnoissa käytetään Moodle-oppimisalustaa: https://moodle.eoppimispalvelut.fi,

Googlen pilvipalveluita ja muita hyödyllisiä verkkosovelluksia.

Google Gmail -tunnuksen opiskelija luo itse.

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Pohjoissaame 1  Verkkokurssi    14.09.21 -16.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä